Wob-besluit inzake grote grazers Oostvaardersplassen en omgeving

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van documenten heeft het college besloten de gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken. De documenten hebben betrekking op communicatie, afspraken en het faciliteren van diverse activiteiten door provincie Flevoland met betrekking tot grote grazers in de Oostvaardersplassen, Oostvaardersvelden en Horsterwold. De persoonsgegevens van betrokkenen, persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers en derden, naast stukken die bestemd zijn voor intern beraad, zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit WOB-verzoek

pdf - 22.52 MB
Open de pdf