Wob-besluit inzake het dierenafschot

Naar aanleiding van een Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten betreffende de vragen van de Partij voor de Dieren en andere statenleden op 25 januari 2019 inzake het dierenafschot, heeft het college besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen zijn niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob.

Download

Open de documenten bij dit WOB-verzoek

pdf - 487.61 kB
Open de pdf