Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland

 

Producten en diensten catalogus

In de producten en diensten catalogus van de provincie kunt u op diverse manieren zoeken, bijvoorbeeld door te klikken op het themaoverzicht of het overzicht op alfabetische volgorde. Voor actuele informatie omtrend een thema adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende Uitvoerende instanties via het algemene nummer: 0320265265

Ontgrondingsvergunning

Iedereen die de bodem gaat afgraven heeft een vergunning nodig. U kunt een ontgrondingvergunning aanvragen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Als u wilt ontgronden dient u te beschikken over een ontgrondingsvergunning, behalve als er een vrijstelling geldt. In de provinciale ontgrondingenverordening staat aangegeven welke ontgrondingen van de vergunningplicht zijn vrijgesteld. Voorbeelden daarvan zijn: grondwerken ten behoeve van bouwwerken, funderingen en infrastructurele werken; delven en ruimen van graven; archeologische opgravingen; normale uitoefening van landbouw, tuinbouw en bosbouw. Ook bij bepaalde natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen is er geen vergunning vereist.

Voorwaarden

U dient een ontgrondingsvergunning aan te vragen als u wilt ontgronden.

Contact

In de meeste gevallen moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de ontgronding plaatsvindt. U moet een ontgrondingsvergunning aanvragen bij de minister van Verkeer en Waterstaat als de ontgronding plaatsvindt in rijkswateren. Deze staan aangegeven in de Regeling ontgrondingen in rijkswateren.

Bijgewerkt

24-06-2010

Uitvoerende instanties

Provincie Flevoland, afdeling Milieu en Water

Bezoekadres:
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad

Postadres:
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Tel: +31-320265265
Fax: +31-320265260
digidim@flevoland.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Bezoekadres:
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Postadres:
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tel: 070 3516171
Fax: 070 3517895
venwinfo@postbus51.nl