Printen Print this page
Beeldmerk Provincie Flevoland
Logo Provincie Flevoland

 

Producten en diensten catalogus

In de producten en diensten catalogus van de provincie kunt u op diverse manieren zoeken, bijvoorbeeld door te klikken op het themaoverzicht of het overzicht op alfabetische volgorde. Voor actuele informatie omtrend een thema adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende Uitvoerende instanties via het algemene nummer: 0320265265

Ontgrondingsvergunning

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor ontgrondingen in Rijkswater en in de andere gevallen bij de provincie.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

Wilt u weten welke ontgrondingen meldingsplichtig zijn en welke vergunningsplichtig? Lees dan hoofdstuk 8 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012.

Voorwaarden

De provincie Flevoland geeft geen vergunning voor de winning van binnendijkse dieperliggende grondstoffen. Dit is vanwege de nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Het gaat hierbij om primaire ontgrondingen.

Ontgrondingen die voor een bepaalde functie de bodem verlagen, kunnen onder voorwaarden wel een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om natuurontwikkeling of wegenaanleg.

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Let bij het aanvragen goed op dat u zich niet in 1 van de provinciaal archeologische kerngebieden bevindt. Hiervoor kunnen namelijk andere regels gelden.

Aanpak

U vraagt de vergunning aan met het aanvraagformulier. Er is een toelichting beschikbaar voor het aanvraagformulier.

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
  • soort materiaal dat u gaat afgraven
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Contact

Voert u de ontgrondingswerkzaamheden uit in de provincie Flevoland? In de meeste gevallen moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het Rijk? Vraag de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.

Bijgewerkt

29-07-2015

Uitvoerende instanties

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Bezoekadres:
Botter 14-15
8232 JP Lelystad

Postadres:
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
Tel: 088 - 633 30 00
info@ofgv.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Bezoekadres:
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Postadres:
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tel: 070 3516171
Fax: 070 3517895