Statencommissie Economie

De vergaderingen van Statencommissies zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. U kunt deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream. Kijk voor meer informatie op de website van de Provinciale Staten.