Kennis en innovaties belangrijk bij Floriade Werkt!

In aanloop naar de Floriade focust de provincie zich op kennisontwikkeling en het stimuleren van innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade: 'Growing Green Cities'. In 2016 wordt een innovatiewerkplaats gebouwd op het evenemententerrein. Innovatievragen van ondernemers worden daar samengebracht met kennisinstellingen van binnen en buiten Flevoland.

Flevolands Paviljoen

Tijdens Floriade Almere 2022 zal de innovatiewerkplaats het Flevolandse Paviljoen zijn, dat dan ook beschikbaar is voor bedrijfsleven en gemeenten van Flevoland. Voor de periode na 2020 is de ambitie dat met deze werkplaats de kiem wordt gelegd voor een toekomstige campusontwikkeling van CAH Vilentum Hogeschool en andere instellingen. Daar kunnen kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid worden gecombineerd.