Besluitenlijsten 2017

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijkse bestuur van de provincie Flevoland. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden zijn wel openbaar. De beslissingen vindt u terug in de openbare besluitenlijsten. U kunt hier de besluitenlijsten van 2016 downloaden en lezen. Recente besluitenlijsten vindt u ook onder Actueel.

Besluitenlijsten maart

Besluitenlijsten februari

Besluitenlijsten januari