Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Provincie Flevoland is sinds enige jaren bezig met de professionalisering van inkoop en aanbesteding. Als overheidsinstantie heeft de provincie de verantwoordelijkheid om de relevante (Europese) wet- en regelgeving na te leven, integriteit te waarborgen, transparant te zijn, doelmatigheid na te streven en verantwoording af te leggen over de besteding van publieke gelden. Gedeputeerde Staten hebben het inkoop- en aanbestedingsbeleid van provincie Flevoland vastgesteld.

Documenten