Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De provincie Flevoland is sinds enige jaren bezig met de professionalisering van inkoop en aanbesteding. Als overheidsinstantie heeft de provincie de verantwoordelijkheid om de relevante (Europese) wet- en regelgeving na te leven, integriteit te waarborgen, transparant te zijn, doelmatigheid na te streven en verantwoording af te leggen over de besteding van publieke gelden.

Vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Flevoland vastgesteld.

Documenten