Natuurbeheerplan Flevoland

Bekijk de interactieve kaart met de laatst vastgestelde versie van het Natuurbeheerplan Flevoland.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan bepaalt waar u subsidie kunt aanvragen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer via de website van het Portaal Natuur en Landschap. Daarnaast staan in het natuurbeheerplan de doelen voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. Het natuurbeheerplan wordt vanwege maatschappelijke, ecologische en beleidsmatige ontwikkelingen regelmatig herzien. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van deze kaarten? Of heeft u vragen? Neem dan met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie