Risicokaart Flevoland

Provincie Flevoland heeft een risicokaart. Met deze kaart willen wij u zo goed mogelijk informeren over de veiligheid van uw leefomgeving. De risicokaart geeft een beeld van de risico's en de mogelijke gevolgen van rampen die in provincie Flevoland kunnen gebeuren.

Wat staat er op de risicokaart?

Op de kaart staan verschillende typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De risicokaart toont alleen de risico’s waarvan vooraf duidelijk kan worden gezegd waar ze zich kunnen voordoen en wat dan de gevolgen kunnen zijn. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van deze kaart? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.