Grootschalige werkzaamheden Hogering (N702)

Delen van de Hogering (N702) zijn toe aan nieuw asfalt. Provincie Flevoland gaat op deze delen het asfalt vervangen. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en starten op 12 juni en zijn 31 augustus 2017 gereed. Tijdens de werkzaamheden wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Het verkeer kan gedurende werkzaamheden altijd richting Lelystad rijden (met de klok mee).

Asfalt en bruggen

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt op de noordbaan (kant Noorderplassen) tussen de Karperweg en de Contrabasweg en op de zuidbaan (aan de kant van de stad) tussen de Muziekdreef en de Grasweg. Daarnaast vervangen we het asfalt op de toe- en afritten (noordzijde) bij de aansluiting Muziekdreef en de noord- en zuidbaan tussen de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef. De bruggen worden gereinigd, het beton wordt gerepareerd en de voegen in het asfalt worden vervangen bij de volgende bruggen:

  • Pampushavenweg (noordzijde);
  • Muziekdreef (noordzijde);
  • Muziekdreef (zuidzijde);
  • Parkwetering (noordzijde);
  • Parkwetering (zuidzijde);
  • Madisonpad (zuidzijde);
  • Madisonpad (noordzijde).

Meer informatie

Wij geven u graag meer informatie tijdens een inloop op dinsdag 23 mei 2017*, van 19.00 tot 21.00 uur bij handbalvereniging Havas. Muziekdreef 1, 1312 JW Almere (Sportpark Klein Brandt). Tijdens de werkzaamheden is een medewerker telefonisch bereikbaar voor het stellen van vragen. Dit telefoonnummer wordt nog bekend gemaakt.

*) Let op: in het infobulletin wordt per abuis donderdag 23 mei vermeld, dit moet dus dinsdag zijn.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden gelden er verschillende omleidingsroutes. De routes worden met borden langs de weg aangegeven.