Grootschalige werkzaamheden Hogering (N702)

Update 31 juli 2017

De werkzaamheden aan de Hogering verlopen voorspoedig. Er was daarom een aanpassing mogelijk in de nachtelijke afsluitingen. De nieuwe omleidingen en betreffende periodes kunnen hier worden bekeken. De kaarten in het infobulletin van mei 2017 zijn hiermee niet meer actueel.

Werkzaamheden Hogering

Delen van de Hogering (N702) zijn toe aan nieuw asfalt. Provincie Flevoland gaat op deze delen het asfalt vervangen. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zijn gestart op 12 juni en zijn 3 september 2017 gereed. Tijdens de werkzaamheden wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Het verkeer kan gedurende werkzaamheden altijd richting Lelystad rijden (met de klok mee). Tijdens de werkzaamheden gelden er verschillende omleidingsroutes. De routes worden met borden langs de weg aangegeven. Voor actuele informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op de website www.kwswerkt.nl/hogering .

Asfalt en bruggen

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt op de noordbaan (kant Noorderplassen) tussen de Karperweg en de Contrabasweg en op de zuidbaan (aan de kant van de stad) tussen de Muziekdreef en de Grasweg. Daarnaast vervangen we het asfalt op de toe- en afritten (noordzijde) bij de aansluiting Muziekdreef en de noord- en zuidbaan tussen de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef. De bruggen worden gereinigd, het beton wordt gerepareerd en de voegen in het asfalt worden vervangen bij de volgende bruggen:

  • Pampushavenweg (noordzijde);
  • Muziekdreef (noordzijde);
  • Muziekdreef (zuidzijde);
  • Parkwetering (noordzijde);
  • Parkwetering (zuidzijde);
  • Madisonpad (zuidzijde);
  • Madisonpad (noordzijde).

Contact

Tijdens de werkzaamheden aan de Hogering kunt u contact opnemen met KWS Infra. Zij voeren de werkzaamheden uit. Neemt u contact op met Dinand Klein via 06 - 5022 6142 of via hogering@kws.nl. Meer informatie en eventuele updates vindt u op www.kwswerkt.nl/hogering.