20 mrt 2017

48 inzendingen voor Floriade Werkt! Challenge

Voor Floriade Werkt! Challenge ‘Help mee met de toekomst van onze voeding’ hebben ondernemers, studenten en samenwerkingsverbanden 48 concepten ingediend. Provincie Flevoland is aangenaam verrast door deze grote hoeveelheid. Een onafhankelijke commissie van experts heeft de concepten bekeken en een eerste selectie gemaakt. Van de 48 gaan er 23 door naar de halve finale.

Diversiteit en innovatiekracht

Uit de inzendingen blijkt dat veel startende en gevestigde ondernemers actief werken aan innovaties voor onze voedselketen. De experts waren onder de indruk van de diversiteit van indieners en concepten. De concepten variëren van oplossingen met impact op regionaal niveau, tot concepten die op nationale en zelfs internationale schaal kunnen doorwerken. Op de Co-creatie bijeenkomst van 16 maart 2017 waren bijna alle indieners aanwezig. Zij gingen met elkaar in gesprek over samenwerking en oplossingen. De experts waren ook aanwezig om kennis te maken met de indieners en hen specifieke vragen te stellen. Op basis van de ingediende businessplannen en de gesprekken maakten de experts aan het eind van de bijeenkomst de 23 concepten bekend die doorgaan naar de halve finale. Daarbij hebben de experts vooral gekeken naar de kans dat de concepten vermarktbare producten (‘business’) opleveren.

Challenge bijeenkomst

De komende periode werken de halve finalisten aan het aanscherpen van hun businessplan. Tijdens de Challenge bijeenkomst op 6 april 2017 selecteert de jury 9 finalisten. Op 1 juni 2017 worden de 3 winnaars bekendgemaakt. Ook de deelnemers die niet doorgaan naar de finale hadden mooie concepten. Daarom gaat provincie Flevoland ook met hen bekijken hoe zij verder geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het verbinden van partijen en het zoeken van samenwerkingspartners en investeerders. Voor deze Challenge zijn MKB bedrijven uit Flevoland, samenwerkingsverbanden en ondernemende studenten uitgedaagd om oplossingen aan te dragen voor een duurzame voedselvoorziening. De Challenge bestaat uit 3 opgaven:

  • Slimme bodem, voor een duurzamere bodem
  • Slimme voedselketen, om verspilling tegen te gaan en nieuwe producten te maken uit resten
  • Slimme voeding, om gezonder oud te worden en sneller te herstellen.

Alle ingediende concepten staan op www.floriadewerktchallenge.nl

Commissie van Experts

De commissie bestaat uit experts die deskundig zijn op de verschillende aspecten van de Challenge. Toine Timmermans (WUR), Martijn Duijkers (Aeres), Natascha Kooiman (Smaackmakers), Sigrid Wertheim-Heck (Aeres), Nard Clabbers (TNO) en Patrick Driessen (Pulsar Network Capital) vormen samen de commissie.