22 mrt 2018

Aeres koopt eerste kavels op Floriadeterrein

De Aeresgroep heeft de eerste kavels op het Floriadeterrein gekocht voor de nieuwbouw van de Aeres Hogeschool Almere. Het nieuwe onderwijsgebouw is tijdens de Floriade in 2022 het Ontvangstgebouw.

Onderwijsgebouw

Aeres bouwt een hogeschool van 4.000 vierkante meter op één kavel. Het gaat om een school voor circa 900 studenten. Het belang van goed onderwijs voor studenten en een goed werkklimaat voor docenten, lectoren en ondersteunende medewerkers staat centraal in de uitgangspunten voor het ontwerp. Aeres vindt de locatie erg inspirerend: een hogeschool met zwaartepunten op het gebied van ‘food, nature & urban green’ in een groene wijk. Het programma van eisen is in de maak. Daarna wordt een architect geselecteerd.

De betrokken partijen

Flevo Campus

Het gebouw is in de eerste plaats een locatie waar hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. Professionals opleiden staat centraal. Tegelijkertijd doen lectoren, promovendi, docenten en studenten in samenwerking met hoogleraren van partneruniversiteiten praktijkgericht onderzoek. Gaandeweg moet het gebouw dan ook gaan functioneren als kennishub. Er komt dan ook een  nauwe samenhang met het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland. Deze twee gebouwen geven samen  fysiek vorm aan de Flevo Campus. Om dit te onderstrepen ondertekenden gedeputeerde Jan-Nico Appelman samen met de wethouders Tjeerd Herrema en Rene Peeters en Bastiaan Pellikaan en Joep Houterman van het College van Bestuur Aeres het ‘startbord’ van de realisatie van deze campus.

Ontwerpschets van het terrein

Ontvangstgebouw Floriade

Het gebouw van Aeres Hogeschool Almere wordt ook het Ontvangstgebouw van de Floriade-expo in 2022. Voor de hogeschool verkoopt de gemeente twee kavels aan Aeres. Op de eerste kavel naast de hoofdentree van de Floriade wordt gestart met bouwen; de tweede kavel blijft voorlopig gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen.