15 mrt 2017

Afspraken over gietwater om glastuinbouw aan de top te houden

Flevolandse overheden en ondernemers werken samen aan een toekomstbestendige gietwatervoorziening voor het glastuinbouwgebied in Luttelgeest. Dat is belangrijk voor de doorontwikkeling van de sector en voor de kwaliteit van de grond in de toekomst. Daarom ondertekenen de overheden en ondernemers op 15 maart 2017 het convenant ‘Gietwater Luttelgeest’.

Gemeente neemt stokje over

Het convenant is het resultaat van de goede samenwerking tussen provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland, ondernemers uit het kassengebied Luttelgeest en LTO Glaskracht Nederland. Samen stelden zij een routekaart op voor de uitvoering, die in dit convenant is vast-gelegd. Eind 2018 moet een realistische oplossing voorhanden zijn. Met de ondertekening van het convenant komt een einde aan de regierol van de provincie. Gemeente Noordoostpolder neemt het stokje over.

Duurzaam convenant

Gedeputeerde Jaap Lodders is opgetogen over het convenant: "Voldoende en hoogwaardig gietwater is van groot belang voor tuinders, maar ook voor de volledige en duurzame ontwikkeling van het glastuinbouwgebied." Om in de toekomst ook goed en zuiver grondwater te houden, is een andere oplossing nodig. "Het convenant staat daarmee aan de basis van een duurzaam gebruik en kwaliteit van de ondergrond en geeft de glastuinbouwsector een goede mogelijkheid zich door te ontwikkelen. Glastuinbouw is immers een belangrijke pijler van de agrosector in de Noordoostpolder," aldus Lodders. Wethouder Andries Poppe: "Dit convenant is een eerste aanzet voor een toekomstbestendige gietwatervoorziening voor de tuinders rond Luttelgeest. Wanneer dit goed uitpakt, dan kunnen wij ons in Noordoostpolder op positieve en duurzame wijze onderscheiden van andere tuinbouwgebieden."

ondertekenaars schudden elkaar de hand

(Giet)water en bodem

Het gietwater voor substraatteelt (kunstmatige bodem voor plantengroei) en het kweken van voedsel moet aan hoge eisen voldoen. In de huidige situatie gebruiken tuinders regenwater dat iedere ondernemer vanaf zijn eigen kas opvangt, in combinatie met grondwater voor de gietwatervoorziening. Regenwater is heel zuiver en daarmee zeer geschikt als gietwaterbron. Er is niet genoeg regenwater beschikbaar. Daarom wordt het gemengd met grondwater. Het Flevolandse grondwater is zouter dan het regenwater. Daarom moet grondwater ontzout worden. Het nadeel van dit proces is dat er als restproduct zout water overblijft. Dit zogenaamde ‘brijn’ wordt momenteel teruggepompt in de bodem.

groep 13 ondertekenaars blij op een rij