16 mrt 2017

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 maart 2017

Het dagelijkse bestuur van de provincie heet Gedeputeerde Staten. Ze vergaderen iedere dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen die genomen worden, zijn wel openbaar. De beslissingen vindt u terug in de openbare besluitenlijsten. Download de besluitenlijst (pdf, 35 kB). In deze besluitenlijst zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • Cultuurconvenant 2017-2020 Ministerie van OCW - Flevoland;
  • Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming;
  • Het afsluiten van een vervolgintentieovereenkomst project Nieuwe Natuur bij Schokland;
  • Actieplan Smart Mobility 2017-2020;
  • Toekomst bibliotheekondersteuning Flevoland;
  • Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017