11 feb 2019

Bomencompensatie voor baanverdubbeling Gooiseweg

De komende jaren staat het verdubbelen van het laatste deel van de Gooiseweg op de planning. Wat opvalt bij de Gooiseweg (N305) is de laanbeplanting langs de beide zijden van de weg. Op een aantal plekken langs de nieuw te bouwen rijbaan stonden bomen die gekapt moesten worden, waaronder eiken en populieren. Aangezien provincie Flevoland de ambitie heeft om het uiterlijke kenmerk van de karakteristieke laanbeplanting te behouden en te versterken, worden er straks langs de Gooiseweg weer bomen geplant. Er is onvoldoende ruimte langs de weg om hetzelfde aantal bomen te herplanten. Staatsbosbeheer wil graag de bosontwikkeling in de Oostvaardersplassen stimuleren. Daarom is zij bezig met de aanplant van bomen in “De Driehoek”. De bomen die geen plek  krijgen langs de Gooiseweg worden nu in deze gebieden aangeplant.

De Driehoek

De bomen die in de Driehoek worden geplant zijn voornamelijk berken, elzen, iepen en eiken. Deze bomen zijn enkele jaren oud en dus al van een redelijk formaat. Over enige tijd kan iedereen dus genieten van een gevarieerder landschap met volwassen bomen en struiken. Omgevingsmanager van het project Verdubbeling Gooiseweg, Jasper Meershoek, is tevreden over deze manier van compenseren: “Niet alleen wordt de Gooiseweg beter ingericht op toekomstige verkeersstromen, ook dragen wij met dit project bij aan gebiedsontwikkeling in de polder en vergroten wij de kwaliteit van wonen en leven. Dat is mooi om te zien!" Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met het aanplanten van de bomen. Op de foto hieronder is te zien hoe dat in zijn werk gaat.

De bomen worden door Staatsbosbeheer in het gebied "De Driehoek" geplant.