02 jan 2018

Commissaris van de Koning kijkt naar de toekomst vanuit het verleden van Lely

“Voor u staat een trotse Commissaris van de Koning,” meldde Leen Verbeek vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak (pdf, 58 kB) van provincie Flevoland. “We hebben samen veel voor elkaar gekregen. Als medewerkers, overheden, het bedrijfsleven, inwoners en maatschappij. Ingenieur Lely zou tevreden zijn geweest, en een beetje verbaasd misschien.” Commissaris van de Koning Verbeek had een goede reden om nadrukkelijk te verwijzen naar een grondlegger van de huidige provincie Flevoland. Dit jaar is het namelijk 100 jaar geleden dat de zogenoemde Zuiderzeewet werd aangenomen. Op 14 juni 1918 ging de Tweede Kamer akkoord met de inpoldering van Flevoland. Het moment wordt in de komende periode op verschillende manieren herdacht.

Leen Verbeek

Tot wasdom gekomen

Commissaris van de Koning Verbeek besteedde in zijn nieuwjaarsspeech daarom ruime aandacht aan het verleden van de provincie. “Met de vaststelling van de Zuiderzeewet is het een eeuw geleden eigenlijk allemaal begonnen,” zo stelde hij. “100 jaar later kennen we de Afsluitdijk, de Wieringermeerpolder, de Noordoostpolder en de Knardijk. Het zijn solide dijken en onze grond is tot wasdom gekomen. Onze agrarische sector mag tot de beste van de wereld worden gerekend. Onze economie is groeiende en dat geldt ook voor de toeristische sector in Flevoland. Kijk naar een bedrijf als modeketen Inditex, dat zich in de provincie komt vestigen. Kijk naar Lelystad Airport en kijk naar de grote werkgelegenheid op het gebied van recreatie. Flevoland is inmiddels een volwassen provincie. Al onze inwoners dragen hier op hun eigen manier een steentje aan bij. Ik heb daar veel waardering voor.”

Leen Verbeek

Belangen

In de stad die de naam van Lely blijvend in herinnering houdt, keek Verbeek ook vooruit naar de toekomst. “Flevoland komt nu in een stadium waarbij we niet meer met elk belang rekening kunnen houden,” constateerde de commissaris, die vanaf 2008 in functie is. “Ik denk daarbij onder meer aan de plaatsing van windmolens, maar ook aan zonnepanelen en andere alternatieven voor energie. Deze toepassingen hebben ruimte nodig. Ruimte die weer ten koste gaat van andere functies.”

Leen Verbeek en Ina Adema

Eén perspectief

Met de gemeenteraadverkiezingen in het vooruitzicht stelt de commissaris dat er 1 Flevolands perspectief is. Namelijk eentje die ontwikkelingen mogelijk maakt en kansen stimuleert. Verbeek hecht sterk de ondernemende koers van provincie Flevoland. “Toen Lely voor de Zuiderzeewet pleitte, vroeg men zich ook af of de risico’s verantwoord waren. Was dit plan uitvoerbaar? Maar Lely deinsde niet terug voor risico’s en dat moeten wij ook niet doen. We kiezen voor een stijl waarin we verliezen accepteren en onze successen vieren. Niet voor niets is de titel van ons jubileumjaar ‘Van Zuiderzee naar Meer’.”

Foto's: Fotostudio Wierd