18 sep 2016

Floriadeterrein: podium waar topsector zijn innovatiekracht kan tonen

Op uitnodiging van gedeputeerde Jan-Nico Appelman bezocht Loek Hermans 19 september 2016 provincie Flevoland. Hermans is voorzitter van de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen. De ontmoeting vond plaats op het toekomstig Floriadeterrein. Een logische plek, want de Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling. Daardoor is het een geschikte plek waar de topsector innovatiekracht kan tonen.

Innovatiewerkplaats

Floriade is een middel en geen doel. Daarom vertelde Appelman over de innovatiewerkplaats die provincie Flevoland komend jaar al op het Floriadeterrein bouwt. Deze werkplaats wordt een plek waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken aan innovaties op gebied van voeding en gezondheid. Met deze Innovatiewerkplaats legt de provincie de kiem voor één van de blijvende effecten van de Floriade: de Flevo Campus. Een kenniscentrum op gebied van Feeding the City. 5 september 2016 maakte Aeres Hogeschool Almere bekend dat het zijn nieuwe schoolgebouw wil bouwen naast de Innovatiewerkplaats. Daarmee krijgt de campus al concreet gestalte. Hermans noemde diverse samenwerkingskansen, zoals het programma High Tech To Feed The World, innovaties in de aardappelteelt en de groeiende informatiebehoefte bij consumenten over wat er in voedsel zit.

Kenniseconomie structureel versterken

Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met de directie van de Floriade. Ook zij wezen op het belang van de Floriade als middel om de kenniseconomie structureel te versterken. Ook werden gedachten uitgewisseld om een gezamenlijk aanjaagteam voor innovaties in de tuinbouw te formeren.

De groep op bezoek bij de Floriade

Op de foto van links naar rechts:

  • Jan Willem Griep, directeur financiën en tuinbouw Floriade;
  • Loek Hermans, voorzitter topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen;
  • Jannewietske de Vries, algemeen directeur Floriade;
  • Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland;
  • en Saskia Goetgeluk, algemeen secretaris topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen.