Maatregelen provincie in verband met coronacrisis

1 apr 2020

De coronacrisis heeft grote invloed op veel sectoren in de Flevolandse samenleving. De horeca-, vrijetijds- sport- en cultuursector zijn door sluiting en afgelasting van evenementen hard geraakt. Hetzelfde geldt voor toeleveranciers van deze sectoren. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen voor andere sectoren, waaronder de maakindustrie en de land- en tuinbouw ook groot zijn. Wij zijn bewust van de ernst van deze crisis en leven intens mee met alle inwoners en ondernemers van Flevoland. Wij snappen dat de effecten van deze crisis ook op de middellange termijn voelbaar zullen zijn. Dat faillissementen ondanks alle inspanningen niet uitgesloten kunnen worden. Vanzelfsprekend zijn onze inspanningen en die van onze partners erop gericht om zo snel en zo goed mogelijk ondersteuning te bieden aan ondernemers die acuut in nood verkeren of dreigen dat te komen.

Maatregelen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben wij als provincie de volgende maatregelen genomen:

  • Wij komen instellingen tegemoet als zij als gevolg van de coronacrisis de door ons gesubsidieerde activiteiten niet of deels kunnen uitvoeren. Instellingen worden niet gekort op subsidies als zij door de crisis hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk om een voorschot op subsidies te krijgen. 
  • Wij hebben Horizon Flevoland, in haar rol als fondsbeheerder, gevraagd soepel om te gaan met betalingsafspraken die met ondernemers zijn gemaakt.
  • Wij vinden het belangrijk dat het landelijk steunpakket zo snel mogelijk ingezet kan worden. Wij hebben het Zelfstandigen Loket Flevoland onze steun hierbij aangeboden.
  • Samen met Horizon Flevoland en het Interprovinciaal Overleg kijken we waar we eventuele aanvullingen kunnen aanbrengen aan het landelijke steunpakket.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Flevoland wordt voor de grootste deel door de provincie gefinancierd. Sinds 16 maart 2020 is het aantal reizigers met 85 procent afgenomen. Dit betekent minder inkomsten voor de vervoerders. Om er voor te zorgen dat er ook in deze crisistijd toch een goedwerkend openbaar vervoer is, blijven we de vervoerders de beloofde voorschotten uitbetalen. Hoe de lagere opbrengsten voor de vervoerders gecompenseerd kunnen worden, gaan we later dit jaar bespreken. Ook Regiotaxi Flevoland blijft beschikbaar, hoewel ook daar 80 procent minder reizigers zijn. Met de uitvoerder van de Regiotaxi worden ook compenserende afspraken gemaakt.

Infrawerken

Tot nu toe gaan de provinciale infrawerken nog gewoon door. De kans bestaat dat er mogelijk vertraging ontstaat door de aanhoudende situatie. Als provincie gaan we bij alle projecten soepel om met vertragingen en andere problemen die kunnen ontstaan door de coronacrisis. Als opdrachtgever zullen wij alle betalingen zo snel mogelijk doen, om de aannemers zo veel mogelijk tegemoet te komen. Ook aanbestedingen die lopen gaan gewoon door, maar ook daar wordt rekening gehouden met de gevolgen van de crisis.

Batavialand, sport, toerisme en recreatie

Batavialand heeft minder inkomsten door minder individuele bezoekers, groepen, evenementen en winkelinkomsten. Er wordt gekeken of wij mogelijk de exploitatiesubsidie eerder kunnen uitbetalen en of het mogelijk is om het innen van de huurpenningen op te schorten. Visit Flevoland en Horizon Flevoland onderzoeken de economische impact bij de Flevolandse ondernemingen in de sport-, recreatieve en toeristische sector. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse brancheverenigingen wordt gekeken of het oprichten van een taskforce nuttig is.

Zorg

Vanuit het domein zorg is er regelmatig contact met bijvoorbeeld de GGD en andere organisaties die momenteel midden in de uitvoering staan. We bieden als provincie aan te helpen waar mogelijk. CMO-Flevoland/Zowelwerk zet zich onder ander in op het matchen van vraag en aanbod in de zorg. Zowel als ondersteuning van de landelijke campagne, als in het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers ten behoeve van de zorg. Daarnaast hadden we de tulpenactie. Met een tulpenboeket voor de medewerkers in de zorg in Flevoland spraken de tulpenbroeiers in Flevoland hun waardering voor de zorg uit. We hebben als provincie geholpen door bijvoorbeeld adreslijsten samen te stellen. Medewerkers van de provincie brachten daarnaast de tulpen rond naar meer dan 200 adressen in oostelijk en zuidelijk Flevoland. In de Noordoostpolder deden telers dit zelf.