11 okt 2016

Minister Kamp noemt Flevolands windpark in energieplannen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft er alle vertrouwen in dat de energiedoelstellingen die het kabinet zich heeft gesteld, volgens afspraak in 2020 behaald zullen zijn. Onder meer Windpark Zeewolde moet hier aan bijdragen. Tijdens een recent Algemeen Overleg in de Tweede Kamer noemde Kamp het park als een van de projecten die nu volop in ontwikkeling zijn. De nieuwe windmolens passen binnen een provinciale strategie van opschalen en saneren. Flevoland wil meer energie opwekken met minder molens. Dat kan door het aantal windmolens te halveren en de oude turbines te vervangen. Rond Zeewolde worden daarom vanaf 2020 bijna 100 nieuwe molens gebouwd. Bedrijven en burgers zijn nauw betrokken bij de projecten in het gebied.  

Scherpere regelgeving in verschiet

In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 een totaal vermogen van 6000 Megawatt aan windenergie op land geleverd moet worden. Als jonge en duurzame provincie belooft Flevoland hierin een flinke bijdrage van 1390,5 Megawatt te leveren. Minister Kamp stelde tevreden vast dat het landelijk gehaalde niveau al op 5.200 Megawatt ligt. De bestuurder kondigt echter wel scherpere regelgeving aan op het gebied van besparingsdoelen voor bedrijven. Nu worden hierover vaak nog individuele afspraken gemaakt op basis van vrijwilligheid. Onder deze voorwaarden worden de richtlijnen volgens Kamp bij lange na niet gehaald. Vanuit de rol die de provincies hebben op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, zou op dit punt mogelijk een nieuwe taak voor hen zijn weggelegd.