Nabijheid als nieuw perspectief

22 mei 2020

Gastcolumn Ben Huisman

De coronacrisis is in vele opzichten confronterend en houdt ons een spiegel voor, als individu en als samenleving. De effecten van de pandemie zijn zonder meer ontwrichtend te noemen en leggen bloot hoe mondiaal we zijn ingesteld. Het legt ook bloot hoe wezenlijk sociaal-culturele activiteiten in onze directe omgeving zijn. Opeens kunnen we niet meer live genieten van voorstellingen en concerten en kunnen we ook zelf niet meer in groepsverband musiceren, toneelspelen of willekeurig welke andere hobby uitoefenen. Ook veel vrijwilligersactiviteiten vielen stil. Pas nu het niet meer kan, merken we hoe groot de waarde daarvan is. Waartoe een virus al niet in staat is.

Natuur dichtbij: er gaat een wereld voor je open

Los van alle negatieve impact is het goed om ook aandacht te hebben voor het inzicht dat het ons geeft: de herwaardering van ‘wat nabij is’. Te beginnen met onze sociale contacten, in uitdijende kringen vanuit gezin, familie, vrienden en kennissen. Sociale contacten vormen de basis van ons welbevinden. De vanzelfsprekendheid daarvan is minder groot dan we dachten.
Natuur en natuurbeleving in eigen omgeving hebben een enorme impuls gekregen. Wij hebben de belangstelling in onze terreinen enorm zien toenemen en daarmee het aantal positieve reacties: wat is het hier mooi, nu pas ga ik mijn eigen omgeving goed bekijken en zie ik hoeveel moois we hier hebben.

Ontspanning

We hebben er bij Het Flevo-landschap bewust voor gekozen om alle gebieden open te houden voor publiek. Zo konden ook mensen zonder tuin of met enkel een balkon een frisse neus halen en genieten van de lente. Er even op uit met familie, een wandeling met de kinderen of de hond, een rondje hardlopen: opeens ontdekten mensen dat er overal mooie parken en bossen in hun woonomgeving lagen! Bovendien: het is bewezen dat natuurbeleving een positieve invloed heeft op de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. De vele natuurgebieden in de buurt en de keuze om open te blijven wordt ontzettend gewaardeerd. Het bood mensen ontspanning, een gevoel van vrijheid en een dagelijks doel. Bezoekers begrepen dat feilloos en hielden zich voorbeeldig aan de spelregels.

Het hart van de samenleving

Laat dat de winst zijn van deze pandemie: meer oog, meer waardering en meer inzet voor wat nabij is en wat we willen en moeten versterken. In sociaal opzicht, maar ook wat de natuur, het klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit betreft. Natuur en groene ruimte om tot rust te komen zijn niet vanzelfsprekend. Ze zijn ontzettend kwetsbaar en moeten te vaak wijken voor andere zaken. Natuur vereist veel werk, overtuigingskracht, samenwerking en een lange adem. Als Flevo-landschap zetten wij ons in voor robuuste natuur, die in het hart van de samenleving staat.

Ben Huisman, directeur van Flevo-landschap en vaste gastcolumnist van het Weekbericht.