19 apr 2017

Openbaar vervoer noordelijk Flevoland richting toekomst

Wat moet er gebeuren om het openbaar vervoer (OV) in noordelijk Flevoland toekomstbestendig te maken? Die vraag stond 3 april 2017 centraal tijdens een werkconferentie op Urk, georganiseerd door provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Gemeenteraadsleden van de beide gemeenten, leden van Provinciale Staten, vertegenwoordigers van de dorpskernen, openbaarvervoerbedrijven en diverse maatschappelijke organisaties spraken samen over de toekomst van het OV in het gebied. Na een presentatie door Hans Peter Benschop van het Trendbureau van Overijssel over ontwikkelingen in de (mobiliteits-)wereld en hoe daarmee om te gaan, werden de 3 betrokken bestuurders geïnterviewd over hun visie op het openbaar vervoer.

Bestuurders geïnterviewd

Wethouder Gerrit Post van Urk gaf aan voorstander te zijn van een pragmatische aanpak en bepleitte de komst van een centraal busplein. "Er kan dan met kleinere bussen gereden worden en dat vergroot de verkeersveiligheid binnen het dorp." Ook steekt hij in op een directe buslijn naar Lelystad en Zwolle. Wethouder Andries Poppe van de Noordoostpolder: "Voor de dorpen gaan we voor innovatie. Voor de hoofdlijnen gaan we voor intensivering en opwaardering (van 80 naar 100 kilometer) richting Lelystad en Groningen." Gedeputeerde Jaap Lodders benoemde de voorwaarden die voor deze verandering nodig zijn: een flexibele opzet van vervoerscontracten, technologische ontwikkelingen (denk aan handige apps en zelfrijdende voertuigen) en vooral: goede ideeën.

Constructieve, open sfeer

In kleinere groepen gingen de deelnemers daarna zelf aan de gang met de uitwerking van verschillende thema’s: hoogwaardig openbaar vervoer van en naar noordelijk Flevoland, de bediening van Urk en Emmeloord, de ontsluiting van de kleine dorpskernen en alternatieve vormen van vervoer. In een constructieve, open sfeer werd gesproken over de bereikbaarheid van noordelijk Flevoland en is gezocht naar concrete ideeën. De door de bestuurders benoemde zaken kwamen ook naar voren aan de thematafels. Op de drukke hoofdroutes, vooral richting Lelystad en Kampen/Zwolle, moet het openbaar vervoer verder verbeterd worden. Bijvoorbeeld door meer rechtstreekse verbindingen, vaker of langer rijden en meer reisgemak. Op rustige locaties en tijden moeten gezocht worden naar geschikte alternatieven.

Flexibiliteit

Hiervoor is flexibiliteit nodig: in de spits een grote bus, daarbuiten bij voorbeeld een buurtbus of Regiotaxi. Zelforganisatie: met elkaar meerijden kunnen mensen prima zelf regelen. Technologie: handige apps om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De deelnemers kijken terug op een vruchtbare avond. De provincie en gemeenten gaan de komende tijd samen met inwoners en andere belanghebbenden kansrijke ideeën uitwerken en uitvoeren. Vanuit de dorpen is al aangegeven dat men gauw aan de slag wil met vervoersexperimenten.