26 mrt 2018

Rapport Van Geel verschijnt 25 april 2018

De Externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen, ook bekend als de Commissie Van Geel, levert haar advies later op. Voorzitter Pieter van Geel schrijft in een brief aan Gedeputeerde Staten van Flevoland dat hij verwacht de bevindingen rond 25 april 2018 te kunnen presenteren. Eerder werd gemikt op eind maart 2018. Als reden van de vertraging noemt Van Geel de opgelaaide maatschappelijke discussie over de wijze waarop de grote grazers in het gebied worden beheerd en de acties van burgers die zich tegen dat beheer keren. De Commissie wil de ontwikkelingen in februari en maart 2018 meenemen in haar advies en nog een aantal personen en instanties consulteren.

Over de Commissie

De Commissie Van Geel is in juli 2017 door het college van Gedeputeerde Staten ingesteld om te adviseren over nieuw beleid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Sinds 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor dit beleid niet meer bij het Rijk, maar bij  provincie Flevoland. Op basis van het advies zal de provincie een nieuw beleidskader vaststellen.