Studenten Windesheim Flevoland onderzoeken economische kansen Flevokust Haven

13 jun 2019

Provincie Flevoland wil jong talent betrekken bij de Flevolandse arbeidsmarkt. Via het project Talent kleurt Flevoland deden 60 studenten Commerciële Economie van Windesheim Flevoland gedurende 20 weken onderzoek gedaan naar economische kansen van Flevokust Haven. Het doel was om meer bedrijvigheid te creëren, wat tot meer werkgelegenheid en economische groei zal leiden. Dit unieke vraagstuk was een flinke uitdaging voor de studenten. Zo bleek tijdens de eindpresentatie op woensdag 5 juni 2019 in het bijzijn van gedeputeerde Economische Zaken Jan-Nico Appelman.

Over Flevokust Haven

Ten noorden van Lelystad hebben provincie Flevoland en gemeente Lelystad Flevokust Haven aangelegd: een multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein. De ontwikkeling is van (boven)regionaal belang door het versterken van de economische structuur in de regio en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Daarbij zorgt vervoer via Flevokust Haven voor veel minder transport over de weg, files en uitstoot van schadelijke gassen. Flevokust Haven biedt uitstekende kansen voor een circulair bedrijventerrein. Daarbij kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar.

Circulair bedrijventerrein

Doordat het hele gebied nog kan worden ingericht, zijn er uitstekende mogelijkheden voor clustering (bundeling) van bedrijven en activiteiten Een interessante casus voor studenten Commerciële Economie met als centrale vraag: Welk type klanten is geschikt voor de haven en hoe deze te overtuigen om zich daar te vestigen? De groep van 60 studenten was verdeeld over 2 groepen. Beide groepen kwamen met een advies. De adviezen werden gepresenteerd door 3 studenten.

Kansen in de markt

Onderzoek van de eerste groep, bij concurrerende havens, wijst uit dat de toegestane bouwhoogte van 40 meter, de hoge milieucategorie 3.5 en de aantrekkelijke grondprijs de unique selling points (USP’s) zijn van Flevokust Haven. Volgens de studenten zijn deze punten op zich niet uniek, maar de combinatie ervan wel. Kansrijke sectoren zijn volgens hen bulk, agro en distributie. In met name de laatste sector ziet de groep op de korte termijn de meeste kansen, want het is een groeiende sector en ze zijn goed vertegenwoordigd in het omliggende gebied. Ook hebben ze een aantal bedrijven gesproken die mogelijk geïnteresseerd zijn in vestiging op Flevokust Haven. Helaas kunnen wij die vanuit concurrentiebeding hier niet noemen. De groep benadrukt het belang van samenwerking met stakeholders in Flevoland en de vervoer/corridor en TEN-T netwerk.

Een schaap over de dam

De tweede groep heeft onder andere onderzoek gedaan naar de afvalverwerkingssector. De afvalverwerkers wordt als lastig gezien omdat Flevokust Haven te ver van een woonwijk afligt, maar zij zien wel mogelijkheden voor recyclingbedrijven. Naast de USP’s van het eerste groepje noemen zij ook de multi- modale bereikbaarheid van Flevokust Haven, dus via weg, water en lucht als pluspunt. Volgens de groep moet er een schaap worden gevonden dat over de dam gaat en dan volgt de rest vanzelf. Echt goed antwoord op wie dat schaap is, hadden ze nog niet. Zij zien het meeste kans in een buitenlandse multinational.

Praktijkervaring rijker

Lucia Schaap, 3e jaars student Commerciële Economie: ‘In het begin stond het onderwerp Flevokust Haven heel ver van ons af. Het is geen onderwerp wat je normaal gesproken dagelijks bezighoudt. Het was echter heel leuk en leerzaam om te ontdekken dat we er toch in korte tijd zoveel van te weten konden komen dat we er uiteindelijk een mooi advies over konden geven.’ Johan Muit, begeleidend docent, over dit project: ‘Het is geweldig voor Windesheim Flevoland dat de provincie op deze manier aan studenten de kans geeft om veel te leren van een concrete praktijksituatie. Tegelijkertijd is het voor de provincie heel mooi om op deze manier gevoed te worden met interessante onderzoeksresultaten en een frisse blik van jongeren op complexe vraagstukken.’ ‘Dit is waar Talent kleurt Flevoland om draait. Door mee te werken aan een ingewikkelde opgave als Flevokust Haven, maken studenten direct kennis met het beroepsperspectief in Flevoland. Het bewijst voor mij wederom het belang van een hogeschool in Flevoland. Windesheim Almere, waar wij als provincie veel in hebben geïnvesteerd om die hogeschool hier naartoe te krijgen’, aldus gedeputeerde Economische Zaken Jan-Nico Appelman.