13 jun 2017

Succes project Zicht op de Bodemstructuur krijgt vervolg

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje 'Bodemconditie Flevoland' getest. Na deze 1e ronde en een flink aantal nieuwe aanmeldingen, is deze maand de nieuwe ronde van start gegaan. Diverse groepen, waaronder ook enkele veehouders, zijn met fase A begonnen. Nieuw deze reeks is de deelname van twee groepen akkerbouwers en loonwerkers in de pilot Ondergrondverdichting en bodemstructuur; zij willen zich ook inzetten voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw.  

Zicht op de Bodemstructuur

Tijdens het project Zicht op de Bodemstructuur nemen boeren samen met hun buur(t)man en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond onder de loep. Het project bestaat uit 2 fases. In de 1e fase worden er profielkuilen gegraven en grondig bestudeerd. De 2e fase bestaat uit een jaarlijks bedrijfsbezoek en 2 groepsbijeenkomsten waarin resultaten en ervaringen worden gedeeld.

Enthousiaste akkerbouwers komen samen

Sinds begin 2017 hebben veel Flevolandse boeren zich aangemeld voor het unieke project Zicht op de Bodemstructuur. Fase A is inmiddels met maar liefst 48 deelnemers, verdeeld over acht groepen, van start gegaan. Zegt een van de deelnemers: “Je bekijkt je eigen grond altijd negatiever dan die van de buren. Het gras is aan de overkant nou eenmaal groener. Vandaar dat het fijn is om dit project samen te doen, zo heb je direct een second opinion. Je ziet veel bij elkaar en dat is leerzaam.”

2 boeren op een akker