11 feb 2019

Talenten werken samen aan de toekomst van Flevoland

Donderdag 7 februari 2019 gaf gedeputeerde Jan-Nico Appelman, de aftrap voor de samenwerking tussen Aeres Hogeschool Almere, 5 Flevolandse Technasia en provincie Flevoland. Studenten en scholieren gaan met elkaar aan de slag met maatschappelijke vraagstukken bij Lelystad Airport en Floriade Werkt!. Daarmee komt de provincie tegemoet aan de vraag van de onderwijsinstellingen: een doorlopende leerlijn van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.

Jonge talenten

In Flevoland wonen relatief veel jonge ‘talenten, die de provincie na de middelbare school voor studie en werk verlaten. Vaak keren ze daarna niet meer terug naar de provincie. “Dat is zonde”, vindt gedeputeerde Appelman. “Er zijn in Flevoland uitstekende hbo-instellingen en er is juist veel interessant werk voor hogeropgeleiden.” Daarom is de provincie vorig schooljaar een samenwerking aangegaan met 5 Flevolandse technasia onder de noemer: Talent kleurt Flevoland. Via dit project hebben tot nu toe al ruim 800 leerlingen kennisgemaakt met het werk van de provincie en de Flevolandse arbeidsmarkt.

8 knappe koppen

Talent kleurt Flevoland is uitgebreid met 8 knappe koppen van de Aeres hogeschool Almere. Zij zijn bereid om samen met de technasiumleerlingen aan de slag te gaan met de Flevolandse vraagstukken. Wil Bekkering, directeur van Aeres Hogeschool Almere: “Aeres heeft al een langer lopende samenwerking met de technasia in de regio en nu ook vanuit Almere. Het is mooi om te zien hoe nu verschillende initiatieven elkaar gaan versterken. We kunnen er trots op zijn dat dit in Flevoland mogelijk is!”

20 talenten

Vanuit de Flevolandse technasia zijn 20 talenten geselecteerd die aan deze pilot met Aeres meedoen. De provincie biedt de leerlingen een kans om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van hun leefomgeving. Bovendien kunnen ze op deze manier hun talent, eventuele vervolgopleiding én carrièreperspectief in Flevoland ontdekken. “De verbindende kracht van netwerksamenwerking stoomt leerlingen nu reeds klaar voor een spannende en uitdagende toekomst. Een toekomst die zij ook nog eens zelf vorm kunnen geven,” zo concludeert Vincent van Wanrooij, van het netwerk Flevolandse technasia.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs naar het hbo past in de ambitie van de provincie voor betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Via Talent kleurt Flevoland maken leerlingen niet alleen kennis met de Flevolandse arbeidsmarkt, maar ook met een interessante Flevolandse hbo-instelling. Als de pilot een succes is, gaat de provincie volgend schooljaar proberen om andere Flevolandse hbo-instellingen aan te laten sluiten.

Kruisbestuiving

“Ik ben heel benieuwd wat de kruisbestuiving tussen de technasiumleerlingen en de hbo-studenten op gaat leveren”, aldus Appelman. Het resultaat kunnen we allemaal bekijken tijdens de tentoonstelling in het provinciehuis van 20 27 tot juni 2019. Daar zijn dan de beste ideeën en ontwerpen te zien van alle deelnemers aan Talent kleurt Flevoland! Meer informatie over dit project vindt u in het dossier over Talent kleurt Flevoland.

De leerlingen in het provinciehuis