Verhalen nemen zwervende wending door Flevoland

12 jun 2019

Leen Verbeek is een sprekend verteller. Logisch, want hij zal als jongen vaak met zijn neus in de boeken hebben gezeten. Commissaris van de Koning word je echt niet zomaar. Nu hij zelf op lastige regels studeert, reikt hij de kinderen van nu een leeswijzer aan. Verbeek schoof alle lastige teksten op zijn bureau voor even terzijde. Als gast op openbare basisschool De Vuurtoren in Lelystad riep hij  leerlingen op om verhalen door te geven in het kader van de 'Kinderzwerfboek Provincie Estafette'.

KinderzwerfboekStations

“Kijk in je kast en laat je boeken zwerven. Want lezen is echt heel belangrijk. Voor mij, maar ook voor jullie allemaal en voor alle Flevolanders.” aldus Verbeek. Dus vanaf nu kan iedereen die mee wil doen aan de Kinderzwerfboek Provincie Estafette een kinderboek achterlaten op een speciaal KinderzwerfStation. Die zijn gevestigd in onder meer scholen, kinderboerderijen en speeltuinen. In totaal telt Flevoland ruim honderd van deze knooppunten. De boeken worden voorzien van specifieke KinderzwerfStickers.

Taalachterstand

Met het initiatief wil het fonds Kinderhulp opgroeiende jongeren stimuleren om allemaal eens een boek open te slaan. Meer dan 10 % van de basisschoolleerlingen verlaat dat onderwijs namelijk met een taalachterstand. Dit probleem doet zich onder meer voor omdat jongeren te weinig lezen. Kinderen die 15 minuten lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Daarmee wordt de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot,” aldus Kinderzwerfboek.

Provincies

Flevoland is de eerste provincie waar de kinderboeken doorheen gezworven zijn. In de komende 2 bereikt de estafette naar verwachting ook alle andere 11 provincies in Nederland. Vanuit Leen Verbeek gaat het verhaal volgens de overlevering verder bij Wim van de Donk. Hij is commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Een overzicht van alle KinderzwerfStations in Flevoland is te vinden op kinderzwerfboek.nl.