Versterkte Houtribdijk opgeleverd

23 jun 2020

Luchtfoto Marker Wadden

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat leverde 22 juni 2020 de versterkte Houtribdijk op. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen kan, dankzij een nieuwe steenlaag en enorme zandpakketten, stormen aan die eens in de 10 duizend jaar voorkomen. Daarmee zijn omwonenden van het IJsselmeergebied de komende decennia beschermd tegen hoogwater. Het project is binnen tijd en budget gebleven, ook al heeft de uitvoering deels plaats gevonden in tijden van corona. De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Lees het complete persbericht op de website van Rijkswaterstaat.