06 okt 2016

Windplannen Flevoland stap dichterbij

Nuon, SwifterwinT, ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, provincie Flevoland, gemeente Lelystad en gemeente Dronten hebben een intentieovereenkomst getekend om een windpark te realiseren. Dit windpark komt in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk in Flevoland. Het windpark maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie. Dit plan is eerder door de provincie gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vastgesteld. In het plan zijn kaders gesteld voor het opschalen en saneren van windmolens. Dit betekent dat oude windmolens verdwijnen en plaats maken voor nieuwe windmolens die meer windenergie leveren. Binnen het Regioplan zijn 4 projectgebieden aangewezen, waarvan projectgebied Noord er één is.

Windplan Blauw

Flevoland heeft jarenlang onderzocht wat de mogelijkheden zijn om windenergie te ontwikkelen en te herstructureren. SwifterwinT (opgericht door de verenigingen: Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom) en energiemaatschappij Nuon pakken dit samen op. Dit gebeurt in het projectgebied Noord bij de IJsselmeerdijk onder de naam Windplan Blauw. ‘Blauw’ verwijst naar de kleur die het gebied heeft op de kaart in het Regioplan.

Gezamenlijke inspanning

"Deze intentieovereenkomst is goed nieuws en een belangrijke eerste stap op weg naar mooie duurzame toekomstplannen voor Flevoland. Dit houdt in dat alle betrokken partijen de doelen en het nut en noodzaak van het windplan onderschrijven. Wij zullen ons gezamenlijk inspannen om deze doelen te bereiken”, zegt windontwikkelaar Henk Kouwenhoven bij Nuon. Een nieuw windpark wordt ontwikkeld in projectgebied Noord, zoals provincie Flevoland en de gemeenten dat hebben aangewezen in het Regioplan Wind. (Rivierduingebied, Ketelmeerzoomgebied en de IJsselmeerdijk). De bestaande windmolens worden verwijderd.

Meer windenergie met minder molens

Het nieuwe windpark omvat 65 windmolens van totaal 215 Megawatt. Het park wordt gebouwd in 2020. Het project valt vanwege de omvang van meer dan 100 Megawatt onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke inpassing van het windpark. In projectgebied Noord staan nu zo’n 85 windmolens. Daarvan zijn er 28 van Nuon (Windpark Irene Vorrink), de andere molens zijn van agrariërs en van een paar exploitanten van buiten de polder. Deze windmolens worden vervangen.

Inwoners profiteren mee

“Participatie is van belang bij windprojecten. Hier zal ook zeker nog invulling voor komen,” aldus Maarten Schoone, voorzitter van SwifterwinT. “Alle direct omwonenden kunnen investeren in het project; zowel in de ontwikkeling als in de bouw en exploitatie. Participatie voor de overige bewoners (waaronder de inwoners in de woonkernen) wordt mogelijk na de ontwikkelfase.

Feiten en cijfers

De voorlopige plannen omvatten:

  • 17 turbines in Rivierduingebied;
  • 17 turbines in Ketelmeerzoomgebied;
  • 31 turbines Buitendijks (buitenlijn 17, binnenlijn 14);
  • 3.3 MW per turbine;
  • Totaal zo’n 215 MW;
  • Aantal huishoudens: 172.000;
  • Start bouw: 2020.

Meer weten?

Kijk op de website van  windplanblauw.

Over SwifterwinT

De vereniging SwifterwinT vertegenwoordigt zo’n 200 adressen in het projectgebied (agrariërs, grondeigenaren, bewoners). SwifterwinT is opgericht door drie verenigingen in het gebied  (Windpark Rivierduin, de Natuurstroomgroep, de Initiatiefgroep Windpark Ketelmeerzoom). Iedereen in het gebied kan lid worden van SwifterwinT.