Jop Fackeldey

Jop Fackeldey is gedeputeerde namens de PvdA (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jop Fackeldey zijn 4e vervanger (4e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Jan-Nico Appelman bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van PvdA Flevoland.

Foto van gedeputeerde Jop Fackeldey

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Jop Fackeldey - fotograaf: © Patricia Pietersen

jpg - 345,27 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

  • Voorzitter adviescommissie energie
  • Lid adviescommissie Openbaar Bestuur
  • Lid IPO Bestuur

Niet ambtshalve nevenfuncties

Voorzitter programma stedelijke transformatie

Het programma Stedelijke Transformatie geeft uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de verankering in onderwijs. Tijdsbesteding: 4-6 uur per week en ontvangt hiervoor een vergoeding

Expertteam woningbouw

Het Expertteam woningbouw helpt gemeenten en provincies bij woningbouwplannen die stagneren. Andere partijen die tegen belemmeringen aanlopen op het gebied van woningbouw, kunnen ook contact met hen opnemen. Denk daarbij aan woningcorporaties of projectontwikkelaars. Het Expertteam bestaat uit onafhankelijke deskundigen die hun sporen hebben verdiend bij de aanpak van complexe woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling. Tijdsbesteding: Jop Fackeldey wordt incidenteel benaderd om advies te geven en ontvangt hiervoor een vergoeding

Fackwerk advisering (eenmanszaak)

De activiteiten voor het programma stedelijke transformatie en het expertteam woningbouw worden via Fackwerk advisering uitgevoerd.

Roparun, teamcaptain team Lelystad

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Tijdsbesteding: wisselend, piek rondom Pinksteren. Ontvangt hiervoor geen vergoeding

De Grote Maaskant Prijs, jurylid

De Grote Maaskantprijs, voor het eerst uitgereikt in 1978, wordt toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten. Tijdsbesteding: twee dagen, ontvangt hiervoor geen vergoeding

Fackwerk Management en Advies BV

Jop Fackeldey was gedurende diverse periodes in zijn carrière ook actief als zelfstandige (interim consultant) middels bovenstaande rechtspersoon. Sinds het moment dat hij gedeputeerde werd (2017) is de BV slapend, zonder enige activiteit, en zijn en er geen inkomsten uit de BV.

Presentator Over Lelystad Gesproken

‘Over Lelystad gesproken’ is een vierwekelijks programma van Radio Lelystad over de lokale politiek. Jop Fackeldey presenteert dit programma samen Bob Tuin. Elke uitzending is er een gesprek met een gast, een gesproken column van Kees Bakker, een stelling waarop Lelystedelingen kunnen reageren en muziek met een Lelystads tintje en/of een relatie met het thema. Bedoeling van het programma is Lelystedelingen meer betrokken te laten voelen bij de lokale politiek. Tijdsbesteding: ongeveer vier uur per maand. Ontvangt geen vergoeding.