Growing Green Bridges hackathon

Donderdag 18 oktober 2018 vond de Growing Green Bridges hackathon plaats. Gemeente Almere en de provincie Flevoland nodigden toekomstmakers uit om mee te denken over innovatieve bruggen voor het Floriadeterrein in Almere.

Creatieve locatie

Het evenement werd gehouden bij het theatergezelschap van Vis à Vis. Op deze creatieve locatie werd tussen auto’s uit de jaren ‘50 en oplichtende Marokaanse tegeltjes de dag geopend door de dagvoorzitter Arthur Tolsma. Na een toelichting van Mark Huisman van de gemeente Almere over het Floriadeterrein en de bruggen vertelde Boj van den Berg, één van de oprichters van ‘Urban Greeners’, over waarom we moeten innoveren en hoe je dat kan organiseren.

Van nieuwe materialen tot samenwerking

Vervolgens werd de groep toekomstmakers op basis van hun expertise zoals ontwerpen, bouwen, materialen, circulariteit en beleid & financiën, opgedeeld in groepen voor de eerste innovatie sessie gefaciliteerd door Noorderwind, BlueCity Lab en Zeewaardig. Het doel van deze sessie was om van idee naar inzicht te komen. Een inzicht is een leerpunt uit de discussie van de deelnemers over innovatie binnen een thema en hoe je die innovatie kan realiseren. Om dit te bereiken werden de deelnemers gevraagd de doorbraken en trends die zij vanuit hun expertise zien ontstaan te visualiseren en deze te delen met hun groep.  Daaruit werden gezamenlijk inzichten opgehaald en vastgelegd op zogenaamde ‘insight cards’. Zo was op het thema tijd één van de verworven inzichten tijdens de hackathon dat tijd een belangrijke maar ook relatieve factor is. Als er meer en anders samengewerkt wordt en met innovatieve werkvormen de opdracht-, ontwerp- en realisatie processen worden opgepakt dan kan veel mogelijk gemaakt worden. Samenwerking vereist dan wel letterlijk het “samen” doen.

Bezoek Floriadeterrein

Zoals een deelnemer opmerkte “Innovatie zit hem in het loslaten”. Maar waar het bij innovatie belangrijk is om los te laten, is het bij ontwerpen ook belangrijk om grip te krijgen op, en je te laten inspireren door de omgeving waar je concepten voor ontwikkelt. De deelnemers bezochten daarom het Floriadeterrein niet alleen het interessant is de locatie te bezoeken, maar ook om ter plekke te ervaren wat een brug voor de omgeving betekent.

Concepten zichtbaar in tekeningen

Terug Vis á Vis, werd er door Emma van der Leest, biodesigner van het BlueCity Lab, een presentatie gegeven over circulair innoveren. Geïnspireerd door haar verhaal werden de deelnemers verdeeld in nieuwe groepen en zetten zij hun inzichten om in een concreet idee voor één van de bruggen. Uit de verzamelde inzichten van de ochtend werden per groep door de deelnemers een aantal inzichten geselecteerd die de basis vormden voor het concept dat zij de rest van de middag uitwerkten. De concepten werden gebaseerd op een gemeenschappelijke visie van de groep en de vereisten waaraan de brug moest voldoen, waarbij zowel haalbaarheid als impact voorop stonden. Professionele tekenaars gingen in gesprek met de deelnemers om de concepten van elke groep in 1 beeld weer te geven. Dit leidde tot verdere verscherping van de concepten die in de tekeningen zichtbaar werden. De getekende concepten varieerden van een virtuele brug, een letterlijk groeiende brug, tot helemaal geen fysiek aanwezige brug. Zowel de gemeente als de provincie liet zich enthousiast uit over de resultaten en er werd nog een tijd nagepraat over innovatie, de toekomst en groei in de breedste zin.

Delen is vermenigvuldigen

Provincie Flevoland en gemeente Almere kijken terug op een geslaagde hackathon om ideeën voor innovatieve bruggen op te halen. Op het Floriadeterrein is ruimte voor 2 innovatieve bruggen. In Nederland moeten de komende jaren veel bruggen vervangen worden. De ideeën uit de hackathon kunnen daar een bijdrage aan leveren. Ook was het de start van een kennisnetwerk om experts bij elkaar te brengen om zo ideeën en visies verder te brengen. Veel deelnemers gaven aan graag bij het kennisnetwerk betrokken te blijven. Want zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Ik was vooraf zeer aarzelend om onze eigen ideeën te delen met anderen, maar we hebben er uiteindelijk zeker zoveel uit gehaald als dat we ingebracht hebben. Op deze manier is delen ook vermenigvuldigen”.

Groepjes mensen zitten werkend aan tafels

 

Zaal met flipovers met daarop geeltjes

Handen die kaartjes vasthouden