tekening van een hand dat de kick off als symbool van de kick off van het proces

Stap 1: Kick off

Tijdens de bijeenkomst op 2 april 2019 maakten de geselecteerde aannemers en de externe experts voor het eerst kennis met elkaar en werden de teams gevormd. Lees meer in de Blog Sprint 1

tekening van contouren van groep personen als symbool voor het team

Stap 2: Team

In deze stap kiezen de teams de thema's waar zij mee aan de slag gaan voor de bruggen. Op 25 april 2019 komen de teams bij elkaar en maken zij een keuze uit de inzichtkaarten. Hoe dat ging is te lezen in Blog Sprint 1

tekening van loep als symbool voor inspiratie.

Stap 3: Inspiratie

Op de bijeenkomst op 9 mei 2019 presenteren de teamleden aan elkaar wat hun inspiratie is voor de bruggen. Ideeën worden uitgewerkt, besproken en weer geschrapt tot een aantal concepten overblijft. Lees hierover in Blog Sprint 2

tekening van weegschaal als symbool voor juristen sessie

Stap 4: Juristensessie

Ook op het juridische vlak is ruimte voor vernieuwing. Het idee is om tijdig in een open sfeer wensen en ideeën uit te wisselen en begrip te kweken voor elkaars positie. De uitkomst van deze juridische sessie wordt verwerkt in een conceptcontract. Lees meer in Blog Sprint 3

tekening van potlood als symbool voor concepten

Stap 5: Concepten

De teams werken de concepten verder uit tot ontwerpen voor de bruggen.

tekening van gezicht met tekstvelden als symbool voor expertsessie

Stap 6: Expertsessie

In deze stap kunnen de teams in een vroeg stadium hun conceptontwerpen bespreken met experts. Dit om te zien waar aanpassing of aanscherping van het ontwerp nodig is. Er waren gesprekken met experts op het gebied van vergunningen, planning en de stedenbouwkundige van de Floriade.

tekening van contouren van stad als symbool voor baten Floriade

Stap 7: Baten Floriade

De teams kijken hoe hun ontwerp ook bijdraagt aan de omgeving. Wat kan de brug betekenen in kennis en onderwijs? Maar ook hoe kan de brug bijdragen aan de thema's van de Floriade: voeding, groene omgeving, energie en gezondheid? Lees meer in Blog Sprint 4

tekening van vakken met pijlen als symbool voor keuze

Stap 8: Keuze

De teams presenteren hun concepten aan de jury. Op basis van de gunningscriteria bepaalde de jury dat Team Reimert beide bruggen mag bouwen.

Tekening  van mes als symbool voor experiment

Stap 9: Experiment

In deze fase wordt onderzocht hoe alle ideeën rondom de baten van de Floriade te realiseren zijn.

tekening van gewicht als symbool voor testen

Stap 10: Testen

In deze fase vond een bijeenkomst plaats met experts om te kijken hoe de oplossingen te realiseren zijn.

tekening van bouwhelm als symbool voor gaan maken

Stap 11: Gaan maken

In deze fase gaat het team de definitieve ontwerpen van de bruggen maken.

tekening bruggen als symbool voor bouw

Stap 12: Bouwen

De bouw van de 2 bruggen wordt gestart. De verwachting is dat in juni 2020 gestart wordt met de bouw van de zogenoemde beverbrug. In september 2020 moet de bouw van de fiets-en wandelbrug starten.