Achtergrondinformatie

In 2014 heeft Het Flevo-Landschap het projectvoorstel voor de Grote Trap ingediend in het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland. In het programma Nieuwe Natuur is het voorstel niet gehonoreerd. Maar Provinciale Staten hebben bij motie Gedeputeerde Staten verzocht om de aanleg van een recreatieve fietsroute tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold uit te werken. In maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten besloten om uitwerking te geven aan de aanleg en inrichting van deze fietsverbinding.

De 3 organisaties

3 organisaties hebben binnen dit project ieder haar eigen taak en rol. Provincie Flevoland legt een recreatieve fietsverbinding aan. Waterschap Zuiderzeeland bouwt natuurvriendelijke oevers. Het Flevo-Landschap stelt de grond beschikbaar, maakt het natuurgebied voor het publiek toegankelijk en draagt zorg voor het dagelijks beheer.

Natuurvriendelijke oevers

De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt gedeeltelijk betaald met steun van de Europese Unie middels het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo europees landbouwfonds