Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn eind september 2017 gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden, die een kleine vertraging hebben opgelopen, in september 2019 gereed. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Ploegam.

Planning

In het najaar van 2017 is begonnen met het grondwerk voor de natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken. Een deel van de afgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Deze werkzaamheden duurden tot en met maart 2018. Daarna lagen de werkzaamheden stil in verband met het broedseizoen. In 2019 wordt onder andere nog het fietspad aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in september 2019 klaar. Overlast van de werkzaamheden is beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de Ibisweg, Vogelweg en Adelaarsweg.