Kennis en innovaties belangrijk bij Floriade Werkt!

In aanloop naar de Floriade focust de provincie zich op kennisontwikkeling en het stimuleren van innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade: 'Growing Green Cities'. De verwachting is dat in de 2e helft 2017 gestart wordt met de bouw van de  Innovatiewerkplaats op het evenemententerrein. Innovatievragen van ondernemers worden daar samengebracht met kennisinstellingen van binnen en buiten Flevoland.

Flevolands Paviljoen

Tijdens Floriade Almere 2022 zal de Innovatiewerkplaats het Flevolandse Paviljoen zijn, dat dan ook beschikbaar is voor bedrijfsleven en gemeenten van Flevoland. Voor de periode na 2020 is de ambitie dat met deze werkplaats de kiem wordt gelegd voor een toekomstige campusontwikkeling van CAH Vilentum Hogeschool en andere instellingen. Daar kunnen kennis, onderwijs en daaraan gelieerde bedrijvigheid worden gecombineerd.