Planning

In 2017 is een aanbesteding voorbereid waarbij een ontwerpopgave onderdeel uitmaakt van de uitvraag aan de markt. Op 31 juli 2018 is de opdracht voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart definitief gegund aan aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Met de gunning van de opdracht is de aanbestedingsfase afgerond en begint de uitvoeringsfase. De komende periode gaat aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. aan de slag met de verdere voorbereiding van de werkzaamheden, het aanvragen van vergunningen en het opstellen van een definitieve planning. Aan het eind van dit jaar zullen buiten de eerste werkzaamheden zichtbaar zijn. De verwachting is dat eind 2019 de eerste fietsers en voetgangers over de brug kunnen.