Planning

In 2017 is een aanbesteding voorbereid waarbij een ontwerpopgave onderdeel uitmaakt van de uitvraag aan de markt. Op 31 juli 2018 is de opdracht voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart definitief gegund aan aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Met de gunning van de opdracht is de aanbestedingsfase afgerond en begint de uitvoeringsfase. De verwachting is dat eind 2019 de eerste fietsers en voetgangers over de brug kunnen.

Aanbrengen voorbelasting

Dinsdag 26 februari wordt er gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. Door de aanwezige ondergrond van klei en veen moet er eerst extra belasting, in de vorm van zand, worden aangebracht om later verzakkingen te voorkomen als de brug geplaatst is. De aangebrachte voorbelasting van zand moet circa 8 maanden blijven liggen. De grond voor deze voorbelasting wordt vanaf 26 februari aangevoerd. Dit zorgt voor extra verkeersbewegingen richting de projectlocatie en in- en uitrijdend bouwverkeer op het industrieterrein.