Planning

In 2017 is een aanbesteding voorbereid waarbij een ontwerpopgave onderdeel uitmaakt van de uitvraag aan de markt. Op 31 juli 2018 is de opdracht voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg (N305) en de Hoge Vaart definitief gegund aan aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Met de gunning van de opdracht is de aanbestedingsfase afgerond en begint de uitvoeringsfase. De verwachting is dat in de eerste helft van 2020 fietsers en voetgangers over de brug kunnen.

Aanbrengen voorbelasting

De afgelopen maanden is de aannemer druk beziggeweest met het aanbrengen van de voorbelasting en verticale drainage. De voorbelasting bestaat uit het aanbrengen van zand en klei op de huidige ondergrond. De huidige ondergrond bestaat uit veen en klei. Deze ondergrond is niet stabiel genoeg om op te kunnen bouwen. Om te voorkomen dat deze grond gaat zakken wanneer de brug geplaatst is, verstevigen wij deze nu alvast met voorbelasting. De verticale drainage bevordert de waterafvoer uit de zetting en zorgt ervoor dat de grond sneller inklinkt. Aan de kant van de Groene Kathedraal bij het Kathedralenpad ligt de voorbelasting al geruime tijd en hebben wij de afgelopen periode gemonitord hoe het inklinken van de grond daar verloopt. Inmiddels is er voldoende voortgang en is aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. begonnen met het aanbrengen van de tweede laag voorbelasting. Wanneer de tweede laag genoeg is gezakt, wordt er nog een derde laag aangebracht. Uiteindelijk moet de gehele voorbelasting een aantal maanden blijven liggen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Of wilt u onze nieuwsberichten ontvangen? Neem contact op met de afdeling Infrastructuur