Omgevingsvisie FlevolandStraks

Provinciale Staten hebben op 7 juni 2017 de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 15 juni tot en met 26 juli 2017 konden inwoners, bedrijven en organisaties reactie geven. We verwerken de reacties en passen de ontwerp waar nodig is aan. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie in november 2017 vast. Blijf via ons platform op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten.