Nieuwe windmolens om het open landschap te herstellen

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn. In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens. Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder gedacht. De provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een rustiger beeld realiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de inrichting meer en anders te kijken naar de lijnen waarop de windmolens staan. De windmolenparken moeten aansluiten bij de infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken.