Verenigde IJsselmeertop 2021

Zo’n 150 bezoekers namen donderdag 27 mei deel aan de digitale IJsselmeertop 2021, met als thema ‘Samen voor later’. In het plenaire deel - de talkshow ‘Samen aan tafel’ - werden onder leiding van presentator Joep Stassen en tafeldame Eva Vriend gesprekken gevoerd over actuele thema’s uit de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Live vanuit Batavialand in Lelystad kwamen onder andere het kennisprogramma Zeespiegelstijging, de Regionale Energie Strategie (RES) en de verstedelijkingsopgave en ecologie aan bod. Ook werd de campagne IJsselmeerkusten afgetrapt. Gedeputeerde Harold Hofstra en dijkgraaf Hetty Klavers kijken terug op een geslaagd online event: “Het was een erg interessant en divers programma.” Aan tafel zaten:

Logo Verenigde IJsselmeertop

 • Peter Glas, Deltacommissaris
 • Daan Roovers, voormalig Denker des Vaderlands
 • Henry Meijdam, burgemeester Lelystad
 • Sietske Poepjes, gedeputeerde provincie Friesland
 • Gerhard van den Top, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Matthijs Beute, coördinator RES IJsselmeergebied
 • Erik Pasveer, afdelingshoofd bij gemeente Amsterdam
 • Donné Slangen, directeur Natuur bij Ministerie van LNV
 • Bart Buijs, directeur bij Het Oversticht
 • Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel & voorzitter BPIJ
 • Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân & voorzitter BPIJ
 • Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
 • Harold Hofstra, gedeputeerde provincie Flevoland

Aan de slag

Na de talkshow gingen de deelnemers aan de slag in het IJsselmeercafé met breakoutsessies. Met de keuze uit maar liefst tien verschillende sessies in twee rondes, kregen veel actuele onderwerpen een plek in het programma. De verschillende sessies:

 • Een robuust IJsselmeergebied kan niet zonder robuuste natuur (PAGW)
 • Jong bloed in het blauwe hart: hoe communiceer je met jongeren? 
 • De reis van het IJsselmeerwater: Waterverdeling Noord-Nederland
 • De reis van het IJsselmeerwater: De watervraag en aanbod in balans
 • Zandwinning: de gemene deler van de gebiedsopgaven van het IJsselmeergebied
 • Een dijk van een klus: recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied 
 • Op weg met de Campagne “Kusten van het IJsselmeer”
 • Hoe kunnen we met de versterking van de IJsselmeerdijk een bijdrage leveren aan de natuurwaarden in het IJsselmeer?  
 • Schatrijke Zuyderzee - Archeologische Kaart IJsselmeergebied
 • Toekomstverkenning Recreatie en Toerisme IJsselmeergebied in 2050 

Netwerken en expositie

In de digitale omgeving van het event was het ook mogelijk collega’s rondom het IJsselmeergebied te ontmoeten en één op één in gesprek te gaan. In de expositieruimte kon men langs digitale kraampjes lopen, rondkijken en inspiratie opdoen. Hier kregen onder andere projecten als Markermeer/IJmeer, Nationaal Park Nieuwland, de Agenda IJsselmeergebied 2050  en de archeologische kaart een plek.

IJsselmeertop 2021 in cijfers

 • 13 tafelgasten
 • 147 online deelnemers
 • 380 chatberichten
 • 104 workshopdeelnemers
 • 88 expobezoekers
 • 70 netwerkmeetings

Over de IJsselmeertop

De Verenigde IJsselmeertop is een samenvoeging van de Verenigde Vergadering van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de IJsselmeertop van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is een uniek gebied, waarin grote, gebiedsbrede opgaven spelen met het water als verbindend element. Na een jaar uitstel vanwege de corona crisis is besloten om dit jaar voor een digitaal event te gaan. Ondanks wat technische perikelen en het ontbreken van échte ontmoeting kijkt de organisatie tevreden terug op de IJsselmeertop. Op naar Noord-Holland in 2022!