CDA

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over CDA Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van het CDA op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

CDA zoekt verbinding in betrokken samenleving

‘Krachtige samenleving’. Voor lijsttrekker Jan Nico Appelman lijken het bijna tovertermen. Zijn ogen beginnen te schitteren. Meer nog dan wanneer hij als bestuurder zijn geliefde termen ‘innovatie’, ‘economie’ en ‘ontwikkelingen’ aanhaalt. “Het CDA staat voor betrokkenheid.”

Krachtige samenleving

Zorgvuldig proeft Appelman de woorden op zijn lippen. “Een krachtige samenleving. Dat gaat over voorzieningen, zoals een ziekenhuis. Daar hebben we de laatste tijd natuurlijk veel over gesproken. Hoe houd je de zorg op peil in een ouder wordende samenleving?” Zijn antwoord volgt al snel. “Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat ziekenhuiszorg geen provinciale kerntaak is. Is het ook niet. Maar ziekenhuiszorg heeft wel veel te maken met onze regionale samenleving. Dus kunnen we proberen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Samen met de gemeente Lelystad, Noordoostpolder en Urk hebben we echt aan belangenbehartiging gedaan. Als provincie en als regio kun je heel concreet meewerken aan innovaties in de zorg, je kunt ingrijpen op de arbeidsmarkt en je kunt het opleidingsaanbod in de omgeving heel gericht op orde houden. Eigenlijk heb je dus een heel palet aan mogelijkheden. Zonder dat je over dit thema gaat, oefen je toch invloed uit.”

Keten

Al pratende denkt Appelman verder door. “Een krachtige samenleving. Dat gaat voor het CDA ook over landbouw. Landbouw hangt samen met voedsel. En voedsel heeft weer veel van doen met gezondheid. Spreek je over gezondheid, dan spreek je ook al snel over mobiliteit.” Daar komt de provincie weer in beeld, zo redeneert Appelman. “Wij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur en de aanleg van wegen. Wij kunnen bijvoorbeeld ook het snelfietsgebruik stimuleren. Zo wil het CDA laten zien dat we een betrokken partij zijn.”

Bestuur

Namens zijn partij hoopt Appelman in de afgelopen vier jaar ook te hebben bijgedragen aan een betrouwbaar bestuur. De gedeputeerde van economische zaken kijkt met een tevreden gevoel terug op de waardevolle groei die de provincie volgens hem heeft doorgemaakt. Nog niet zo lang geleden werd bijvoorbeeld de doorvoerlocatie Flevokust Haven aangelegd. Verder stemde Provinciale Staten vorig jaar in met de ontwikkeling van een Maritieme Servicehaven bij Urk. “Prachtige resultaten,” vindt Appelman. “Goed voor het vestigingsklimaat in Flevoland.” De ambities van het CDA reiken echter verder. “Wij willen het bedrijfsleven in de provincie zoveel mogelijk blijven stimuleren,” vertelt Appelman. “Door organisaties nog veel dichter bij elkaar te brengen. In ketens en in speciale platforms, waar we idee├źn uitwisselen en met elkaar aan de slag gaan. Als overheid hebben we daarom nauwe banden met ondernemers, maar ook met onderzoekers en het onderwijs. We willen de scholing in Flevoland nog veel beter aan laten sluiten op de arbeidsmarkt. Het CDA heeft namelijk alle aandacht voor jong talent. Dat talent willen we benutten.”

Lijntjes en relaties

Zorg, gezondheid, landbouw, economie, onderwijs, talent… Op allerlei terreinen legt Appelman lijntjes en relaties met de samenleving. “Wij stellen altijd eerst vast welke maatschappelijke opgaven voor ons liggen. Daarna kijken we wie deze opgave het beste zou kunnen oppakken. Want we willen het als overheid niet meer allemaal alleen doen. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel mooi terug in het programma Nieuwe Natuur. Binnen dat project krijgen ondernemers alle ruimte om zelf een nieuw gebied met groen aan te leggen. Iets wat het CDA ook heel belangrijk vindt. Zo werken we met elkaar samen in een betrokken maatschappij.”

CDA

Naam: Jan-Nico Appelman
Partij: CDA
Huidig aantal zetels: 5
Streefaantal zetels: 5
Politieke inspirator: Ruud Lubbers (voormalig minister-president) en Angela Merkel (bondskanselier Duitsland)
Favoriete plek in Flevoland: WTC Almere, met uitzicht op de natuur

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland