ChristenUnie

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over de ChristenUnie Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van de ChristenUnie op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

ChristenUnie wil dienstbaar naast de mensen staan

Tijdens een weekeindje weg in Barcelona schrok gedeputeerde Harold Hofstra wakker van een telefoontje. “Er is een vreemd pakketje voor je bezorgd.” Op dat soort vervelende momenten voelt Hofstra zijn verantwoordelijkheid. Desondanks blijft hij staan voor een menselijke samenleving.

Oog voor mensen

Verbluft staart een deelnemer van de provinciale Stemwijzer naar het scherm met de uitkomst van zijn statistieken. “De ChristenUnie?! Maar ik ben helemaal niet christelijk!” Lijsttrekker Hofstra reageert rustig. “Dat hoor ik dus vaak,” legt hij uit. “Ja, wij baseren ons inderdaad op Bijbelse waarden. Maar wij zien in deze waarden vooral als onze belangrijke drijfveren, die door heel veel andere mensen worden onderschreven. Natuurlijk zullen we over bepaalde zaken wel degelijk anders denken. Maar noem mij eens één groepering die jou werkelijk in alles aanspreekt? Nou? Juist. Wij zijn een christelijke partij, maar we richten ons op iedereen. We hebben oog voor mensen.”

Ziekenhuis

Daarom voelt de ChristenUnie zich betrokken. Bij het bestuur en bij de burgers. “Het zijn onze burgers,” benadrukt Hofstra. “Daarom vinden we ook dat we als provincie verantwoordelijk zijn voor onze samenleving. Dat we gemeentes helpen bij de taken die zij niet alleen kunnen doen, zoals jeugdhulp. Dat we moeten kijken naar goede zorg voor de mensen en dat we pleiten voor een goed ziekenhuis in de omgeving. Vanuit mijn rol als gedeputeerde voer ik goede gesprekken met allerlei betrokken partijen. Maar feit is wel dat de keuze nu eenmaal is gemaakt om de zorg te privatiseren. De macht ligt uiteindelijk bij de zorgverzekeraars, ziekenhuisdirecties en banken. Dat maakt het overleg soms best lastig. Maar als het van mij af zou hangen, zou het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad en daarmee ook voor Dronten, Urk en de Noordoostpolder mijn eerste prioriteit zijn.”

Oostvaardersplassen

Ook buiten de beschutting van een bestuurskamer voert Hofstra soms beladen gesprekken. Met boze actievoerders in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Als gedeputeerde is hij politiek verantwoordelijk voor het besluit van Gedeputeerde Staten om te komen tot een breuk met het gevoerde beleid van de afgelopen 25 jaar. Onderdeel daarvan is ook het aantal grote grazers terug te brengen door middel van afschot. “Mensen vragen mij regelmatig hoe ik vanuit mijn christelijke achtergrond toch tot deze keuze heb kunnen komen. Juist vanuit die christelijke achtergrond moet je soms helaas ook moeilijke besluiten nemen. Omdat je rentmeester bent over Gods schepping en dus voor Zijn wereld moet zorgen. Daar houdt het voor ons overigens niet op. In de komende tijd gaan we bijvoorbeeld wel degelijk samen met deskundigen kijken of er alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld voor de toekomst onderzoeken of  anticonceptie kan worden ingezet.”

Leefbaarheid

Aan de muur van Hofstra’s kantoor prijkt ondertussen alvast een verkiezingspamflet. Waardevol werken aan Flevoland, staat op de poster te lezen. “Flevoland is eigenlijk nog steeds een provincie in opbouw,” stelt Hofstra. We werken samen aan Flevoland. Wat ons betreft moet iedereen in die samenleving mee kunnen doen en mee kunnen delen. Dan denk ik onder meer aan de overgang naar duurzame energie, die wij erg belangrijk vinden. Laten we Flevolanders helpen om die overgang te maken. Niet alleen de mensen met een dikke portemonnee, maar vooral ook de burgers die het minder breed hebben. Tegelijkertijd willen we ook de leefbaarheid op het platteland verbeteren. We hebben daar een prachtig fonds voor, waar mensen aanspraak op kunnen maken door zelf een praktisch plan in te dienen. In die dorpen en kleine kernen zou je verder trouwens prima een buurtbus kunnen laten rijden, met vrijwilligers achter het stuur. Het lijkt ons geen enkel probleem als de provincie die buurtbus dan betaalt. In dat geval hoeven we namelijk ook geen onrendabele buslijnen in te stellen.”

Campagne

Even later gaat zijn telefoon. “Sorry, even opnemen.” Een halve minuut later steekt Hofstra het toestel weer bij zich. Hij trekt een gemoedelijke grimas. “Zo. De campagne is begonnen.”

ChristenUnie

Naam: Harold Hofstra
Partij: ChristenUnie
Huidig aantal zetels: 3
Streefaantal zetels: 3
Politieke inspirator: Nelson Mandela (Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder)
Mooiste plek in Flevoland: Marker Wadden

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland