PvdD

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over de Partij voor de Dieren (PvdD) Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van de PvdD op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor bewust gedrag

“Voorzitter.” In de afgelopen jaren meldde fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren zich regelmatig resoluut aan de interruptiemicrofoon. Ze keerde voor zichzelf terug met veel vragen en weinig antwoorden. Inmiddels weet ze genoeg. “Het bestuur in Flevoland moet betrouwbaar worden.”

Verzet

Leonie Vestering is strijdbaar. Ook nu Provinciale Staten tot haar afschuw daadwerkelijk het voorstel hebben goedgekeurd om duizenden dieren af te schieten in de Oostvaardersplassen. “We hebben ons hier hevig tegen verzet,” zegt de huidige lijsttrekker. Want dieren beschermen doe je niet door ze af te schieten. Geef ze rust, ruimte en bescherming, in plaats van de kogel. De Partij voor de Dieren wil het belang van de zwaksten beschermen tegen het recht van de sterkste. De dieren zijn de meest kwetsbaren.”

Oostvaarderswold

Daarom geeft Vestering ook niet op. “Wij zouden graag zien dat het Oostvaarderswold alsnog wordt aangelegd.” Binnen deze verbindingszone zouden de dieren veel meer ruimte krijgen en de mogelijkheid om te migreren. Zo’n acht jaar geleden had de provincie heel gerichte plannen voor het natuurgebied. Maar CDA-minister Bleker besloot anders, met een politieke crisis in Flevoland tot gevolg. Volgens Vestering is het echter nog niet te laat. “Als de politiek ervoor kiest, dan kan de verbinding gewoon aangelegd worden. Het is de enige optie om de dieren ruimte te geven die ze nodig hebben én te werken aan meer biodiversiteit. Daarom gaan we net zo lang door tot het Oostvaarderswold er echt is.” Tegelijkertijd wil Vestering ook realistisch blijven. “Onze ideeën zijn groot, maar we hebben maar twee zetels in de Provinciale Staten. We blijven afhankelijk van een totnogtoe dieronvriendelijke meerderheid.”

Afspraken

De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren begint dan ook graag klein. “Laten we ons nu eerst eens gewoon aan afspraken houden en daar helder over communiceren. Er wordt veel te veel gedraaid en gekonkeld. Als het gaat om dierenwelzijn zie ik dat alle afspraken die we in de provinciale politiek hebben gemaakt, worden losgelaten.” Vestering verwijst daarmee onder meer naar een debat van afgelopen december in Provinciale Staten. Ze hield gedeputeerde Hofstra toen voor dat hij al gericht aanstuurde op een opdracht tot afschot, zonder die keuze te willen toegeven. Ondertussen maakt Vestering zich ook ernstige zorgen over de intensieve veehouderij in Flevoland. “Eerder had het vorige college aangegeven geen uitbreidingen meer te zullen toestaan, maar het huidige bestuur heeft die uitbreidingen juist weer vrijgegeven. Erg jammer, want het is echt heel slecht gesteld met het welzijn van de dieren in deze sector in Flevoland.” Ze had haar woorden graag publiekelijk kracht willen bijzetten met een video van kippen uit een ‘horrorstal’ uit Flevoland. Een groot deel van Provinciale Staten wilde de beelden niet bekijken, omdat de opnames illegaal vastgelegd zou zijn. “Frustreert me enorm,” reageert Vestering. “De rechter moet maar beoordelen wat mag en niet mag. Ik vind dat volksvertegenwoordigers moeten weten hoe het gruwelijke dagelijks lijden van dieren in de bio-industrie is in onze provincie. Het kan niet zo zijn dat de verantwoordelijke politici nergens van willen weten.”

Duurzaam

Vestering bekommert zich echter niet alleen om dieren, maar ook om de leefomgeving in Flevoland. “Ik denk dat we veel meer haast moeten maken met een duurzaam klimaat. Als je de overgang naar meer groene energie echt belangrijk vindt, is het onbestaanbaar dat je in Lelystad zo’n akelig adembenemend en vervuilend vliegveld aanlegt. We moeten echt om onze toekomst denken en niet altijd maar meer willen. Wij willen een duurzame wereld waar aandacht is voor zowel mens, dier als natuur. Hier staan wij voor in Provinciale Staten en daar blijven we voor staan. Ook al worden we soms misschien weggelachen en weggehoond.”

PvdD

Naam: Leonie Vestering
Partij: Partij voor de Dieren
Huidig aantal zetels: 2
Streefaantal zetels: We gaan niet voor de meeste zetels, we gaan voor de meeste invloed.
Politieke inspirator: Marianne Thieme (fractievoorzitter Tweede Kamer)
Mooiste plek in Flevoland: Stadslandgoed De Kemphaan in Almere

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland