VVD

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over VVD Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van de VVD op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

VVD zet vaste lijnen uit op provinciaal terrein

Trossen los, en varen maar. Vloeiend glijdt de zeilboot van Jan de Reus door het IJsselmeer. Zijn favoriete plek in Flevoland. Ik hou van de ruimte om mij heen” In werktijd bakent de VVD-lijsttrekker zijn politieke horizon echter duidelijk af. “Als provincie moeten we ons houden bij onze taken.”
Jan de Reus is klip en klaar. Lelystad Airport? “Gaat gewoon open voor vakantievluchten in 2020.” Oostvaardersplassen? “Ik ben heel blij met de genomen besluiten. Dat mensen verdrietig zijn over het afschieten van grote grazers kan ik mij voorstellen, maar in de oude situatie gingen jaarlijks ook heel veel dieren dood, gemiddeld zo’n 1.500. Op de Veluwe wordt trouwens nog veel meer wild geschoten, en daar hoor je niemand over.” Duurzaamheid? “Daarin verschillen we niet eens zo veel van andere partijen, maar we vinden wel dat alle mooie plannen betaalbaar moeten blijven. Je kunt wel zeggen: iedereen moet over twintig jaar van het gas af zijn, maar dat gaat miljarden kosten. Als je het gas afsluit, ben je afhankelijk van warmte- en koudepompen. Die vreten elektriciteit. Ons netwerk is daar nog helemaal niet op berekend. Duurzaamheid is prima, maar wel een beetje realistisch alsjeblieft.”

Vervolgvragen

Windmolens op land dan? “Zijn we eigenlijk wel een beetje klaar mee als VVD in Flevoland. Als we nieuwe molens bouwen, doen we dat maar op zee.” En openbaar vervoer? “Wij zijn voor goed openbaar vervoer, maar we willen geen lege bussen laten rijden. Voor bewoners van de kleine kernen moet een vorm van vraaggericht OV komen zoals de regiotaxi. Die stopt bij je voor de deur, dus je hoeft niet meer naar een halte te lopen. Handig toch?”

Vliegveld

De huidige VVD-gedeputeerde drukt zich kort, krachtig en kernachtig uit. Als  trotse lijsttrekker van zijn partij. Zonder jasje maar even. Dat jasje draagt hij morgen weer, wanneer hij als bestuurder een Kamerdelegatie rond zal leiden op Lelystad Airport. “Voor dat vliegveld sta ik,” zegt hij overtuigd. “Altijd al gedaan ook. Volgens de berekeningen gaat Lelystad Airport met omliggend bedrijventerrein onze provincie zo’n zesduizend tot zevenduizend banen opleveren. Ik ben er heel simpel in: een mens kan zich het beste ontplooien als hij werk heeft, een inkomen heeft, een baan heeft. Dat is de filosofie van de VVD.”

Milieu

Daarbij is zeker ook aan het milieu gedacht. “Iedereen die zich daar zorgen over maakt, moet vooral eens komen kijken. Dan zie je zelf hoe duurzaam het vliegveld is. De banen krijgen speciale verlichting en het rioolwater wordt op een zuinige manier gezuiverd.” De Reus ziet de ontmoeting met de Tweede Kamerleden dan ook vol vertrouwen tegemoet. “Een meerderheid van de Kamer is voorstander van deze uitbreiding. Echt, de minister gaat gewoon op tijd een besluit nemen en dan vertrekt de eerste vlucht al volgend jaar. Punt.”

Doen wat je moet doen

Punt. Zo eenvoudig is het soms voor Jan de Reus. In heel zijn doen, maar ook in zijn laten weet de VVD’er wat hij wil. Hij is zich bewust van zijn taken. “Ga je ergens over? Trek er dan geld voor uit. “Ga je ergens niet over? Laat het dan aan anderen. Wij kunnen ons wel met jeugdzorg bezighouden, of ons heel sterk op de samenleving richten, maar dat is juist een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als provincie moeten we vooral blijven doen wat we moeten doen.”

Aan de slag

Dus is Jan de Reus vanavond laat thuis. Hij neemt nu eenmaal graag de tijd voor zijn taken. Nog minstens vier jaar, nietwaar? “Ik wil heel graag bestuurder blijven,” geeft hij onomwonden als laatste antwoord. Dan buigt hij zich over zijn bureau. Aan de slag.

VVD

Naam: Jan de Reus
Partij: VVD
Huidig aantal zetels: 7
Streefaantal zetels: 8
Politieke inspirator: Frits Bolkestein
Mooiste plek in Flevoland: IJsselmeer

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland