Waterschap

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap, kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. Lees alle informatie op de website van Waterschap Zuiderzeeland.