Standcijfers bevolking Flevoland en Nederland

De provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking.

Diverse kenmerken van het aantal inwoners van Flevoland

In de onderstaande tabel wordt het aantal inwoners van Flevoland ten opzichte van heel Nederland weergegeven. In de eerste kolom staan de kenmerken van de bevolking, in de tweede kolom de cijfers van Nederland en in de derde kolom de cijfers van Flevoland en in de vierde tot en met de negende kolom de cijfers per gemeente.

Standcijfers bevolking Nederland en Flevoland per gemeente (1 januari 2016)
  Nederland Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
aantal inwoners 16.979.120 404.068 198.145 40.592 76.792 46.439 19.987 22.113
% mannen 49,6 50,0 49,6 50,5 50,0 50,8 50,5 51,4
% vrouwen 50,4 50,0 50,4 49,5 50,0 49,2 49,5 48,6
geboortecijfer van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2015 10,1 11,8 11,9 9,3 11,0 11,8 20,2 10,2
sterftecijfer van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2015 8,7 5,6 4,7 6,5 6,9 7,7 4,5 4,0
geboorteoverschotcijfer van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2015 1,4 6,2 7,2 2,8 4,1 4,1 15,7 6,2
binnenlands migratiesaldo van de gemiddelde bevolking, per 1.000 inwoners, 2015   -7,9 -2,0 -19,8 -0,8 -36,7 -2,1 -8,3
bevolkingsdichtheid (per km² land) 504 286 1.533 122 333 101 1.737 89
% autochtonen 77,9 70,6 60,0 84,8 70,5 86,4 96,7 83,4
% allochtonen 22,1 29,4 40,0 15,2 29,5 13,6 3,3 16,6

Leeftijdsopbouw van de Flevolandse bevolking

In de onderstaande tabel wordt de leeftijdsopbouw van de Flevolandse bevolking ten opzichte van heel Nederland weergegeven. In de eerste kolom staan de leeftijdscategorie├źn, in de tweede kolom de cijfers van Nederland en in de derde kolom de cijfers van Flevoland en in de vierde tot en met de negende kolom de cijfers per gemeente.

Leeftijdsopbouw van de Flevolandse bevolking ten opzichte van de Nederlandse bevolking 1 januari 2016
  Nederland Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
% 0-19 jaar 22,5 26,6 26,5 25,2 25,0 26,1 38,0 27,5
% 20-39 jaar

24,5

25,6 26,8 23,5 24,4 23,4 28,6 24,0
% 40-64 jaar 34,8 35,4 36,7 35,0 35,0 34,4 24,5 37,2
% 65-79 jaar 13,8 9,9 7,9 12,3 13,0 12,3 7,1 8,9
% 80+ 4,4 2,5 2,0 4,0 2,5 3,9 1,8 2,3

Deze cijfers zijn voor het laatst bijgewerkt op 28 november 2016 en komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.