Flevolandbouw: waar het staat en waarheen het gaat

Datum: 12 december 2018
Locatie: De Beleving, Zeewolde

Landbouw is een van de pijlers van de Flevolandse economie. We zijn trots op de goede naam van onze agrarische sector en de producten van Flevolandse bodem. De provincie jaagt innovaties in de sector aan en stimuleert duurzaamheid. De stip op de horizon is gezet in de Omgevingsvisie met Landbouw: meerdere smaken (LMS). We zetten Europese middelen in via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en we experimenteren in proeftuinen met de inzetbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. We jagen innovaties aan die tijdens de Floriade 2022 een podium kunnen krijgen. Op 12 december 2018 hebben we het heden en de toekomst van de Flevolandse landbouwsector voor het voetlicht gebracht tijdens het evenement 'Flevolandbouw: waar het staat en waarheen het gaat'. Op deze pagina vindt u de presentaties en verslagen terug van de diverse programmaonderdelen. Voor een sfeerimpressie van deze dag bekijkt u onze YouTube-video.

Programma

Plenair

Parallelsessies

Samenwerken aan Smart Farming

Samenwerken aan Natuur en Landbouw, Natuurinclusieve landbouw in Flevoland  

Plantaardige eiwitten: trend of hype?

Duurzame kavelruil! Eigenaren met grond participeren actief in gebiedsontwikkeling

Proeftuin Agro-ecologie en –technologie - waar technologie en ecologie samenwerken

Kennisnetwerk Bodem en Water

  • Wim Dijkman - CLM:
  • Sandra Lenders - provincie Flevoland:
  • Verslag

Kringlooplandbouw, circulaire economie en ketens