Toegankelijkheidsverklaring

Provincie Flevoland vindt toegankelijkheid erg belangrijk. Daarom werken we dagelijks aan de toegankelijkheid van deze website. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14 februari 2017. Provincie Flevoland voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor www.flevoland.nl.

Onze aanpak

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Testresultaten

1 februari 2017: Handmatig onderzoek door derden

8 februari 2017: Certificaat drempelvrij.nl

Nieuwe wetgeving per september 2018

In afwachting van de Wet digitale toegankelijkheid, waarin een nieuwe toegankelijkheidsverklaring geïntroduceerd wordt, laten we deze website niet opnieuw certificeren.