Jaarrekening

In de jaarrekening leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid (hebben we onze doelen behaald?) de uitvoering en de inzet van het geld. Volgens de provinciewet zijn we verplicht om elk jaar een begroting en een jaarrekening te maken.

2016

2015

2014

2013

2012

2011