Ontheffingsaanvraag kabel- en leidingenwerkzaamheden

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het aanleggen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen op grond van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving moet u gebruik maken van één van de onderstaande formulieren:

Ingevulde formulieren retourneren

U kunt het ingevulde formulier met bijlagen inscannen en sturen bij voorkeur via e-mail info@flevoland.nl. Met deze formulieren hopen wij de aanvraag dan wel melding eenvoudig en snel af te handelen. Op de formulieren staat aangegeven welke bijlagen u samen met het formulier bij ons moet indienen.