Register gemeenschappelijke regelingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het register gemeenschappelijke regelingen van de provincie Flevoland vastgesteld. Dit is een register waarin de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de provincie deelneemt, zijn opgenomen.