Floriade werkt!

De Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 biedt Flevolandse mkb-bedrijven en (inter-)nationale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het testen en demonstreren van grensverleggende innovatiesin, op, aan en rondom de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland op het Floriade terrein in Almere. Hierdoor verbinden bedrijven zich direct met het internationale podium Floriade 2022.

Innovaties agrosector en met focus op Floriade-thema’s

Innovatieprojecten die in aanmerking kunnen komen voor de subsidie zijn:

  • Gericht op innovaties in de topsectoren Agri&Food en/of Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen in combinatie met een van de andere topsectoren: Water, Life Sciences & Health, Energie, Creatieve Industrie, Logistiek of High Tech Systemen & Materialen;
  • passen binnen de Floriade thema’s met een focus op voeding, gezondheid en welbevinden
  • worden aantoonbaar ondersteund met een regionale, nationale of internationale subsidie. De projecten die uit deze fondsen een bijdrage krijgen zijn aantoonbaar van nationaal belang en grensverleggend.

Regionale, nationale of internationale subsidie

De verschillende fondsen zijn:

  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waaronder het Europese Programma Kansen voor West 2014-2020 (KvW2) en Interreg;
  • Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), waaronder het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014-2020 (EFMZV)
  • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
  • Horizon 2020

Met de Nadere Regel kan een Flevolandse mkb-onderneming of een (inter-)nationaal samenwerkingsverband een deel van de kosten die zij maken om zich fysiek te verbinden met de Innovatiewerkplaats en de kosten die zij maken vergoed krijgen.

Flevolandse bedrijven en samenwerkingsverbanden

De subsidieregeling kan aangevraagd worden voor meerjarige projectsubsidies door

  • Individuele Flevolandse mkb-ondernemingen;
  • (inter)nationale samenwerkingsverbanden

Subsidie aanvragen en meer informatie

De subsidieregeling gaat 1 mei 2016 open. Het beschikbare budget voor het kalenderjaar 2016 is € 185.000 . Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan floriadewerkt@flevoland.nl. Op www.overheid.nl vindt u de Nadere Regel Floriade Werkt! 2016-2022 en de openstelling voor het kalenderjaar 2016.